Khi các nhà lãnh đạo thế giới vẽ tranh

Họ là những chính trị gia nổi tiếng trên thế giới, bạn nghĩ tranh vẽ của họ như thế nào? Hãy xem qua một số tác phẩm sau đây:

Họ là những chính trị gia nổi tiếng trên thế giới, bạn nghĩ tranh vẽ của họ như thế nào? Hãy xem qua một số tác phẩm sau đây:

1. Vladimir Putin, tổng thống Nga

Khi các nhà lãnh đạo thế giới vẽ tranh

Khi các nhà lãnh đạo thế giới vẽ tranh

2. George W. Bush, cựu tổng thống Mỹ

Khi các nhà lãnh đạo thế giới vẽ tranh

Khi các nhà lãnh đạo thế giới vẽ tranh

Khi các nhà lãnh đạo thế giới vẽ tranh

Khi các nhà lãnh đạo thế giới vẽ tranh

Khi các nhà lãnh đạo thế giới vẽ tranh

Khi các nhà lãnh đạo thế giới vẽ tranh

3. Adolf Hitler

Khi các nhà lãnh đạo thế giới vẽ tranh

Khi các nhà lãnh đạo thế giới vẽ tranh

Khi các nhà lãnh đạo thế giới vẽ tranh

Khi các nhà lãnh đạo thế giới vẽ tranh

Khi các nhà lãnh đạo thế giới vẽ tranh

ảnh chính trị gia

4. Winston Churchill, cựu thủ tướng Anh

ảnh chính trị gia

ảnh chính trị gia

ảnh chính trị gia

ảnh chính trị gia

ảnh chính trị gia

5. Dwight Eisenhower, cựu tổng thống Mỹ

ảnh chính trị gia

ảnh chính trị gia

ảnh chính trị gia


  • Bài liên quan: chính trị gia,