Khi các nhân vật quyền lực nhất thế giới để kiểu tóc Man Bun

Man Bun là một kiểu tóc biến thể từ Undercut, người ta cũng có thể gọi nó là kiểu tóc búi. Kiểu tóc bụi bặm đầy phong trần này vẫn đang chễm chệ trên top những kiểu tóc được yêu thích nhất thế giới trong 2 năm qua. Sẽ ra sao nếu các nhân vật quyền lực nhất thế giới để kiểu tóc này? Hãy xem loạt ảnh photoshop dưới đây.

Ông Trump

Ông Trump,kiểu tóc man bun,kiểu tóc đẹp,ảnh photoshop Credit: Twitter/FigDrewton

Barack Obama

Barack Obama,kiểu tóc man bun,kiểu tóc đẹp,ảnh photoshop Credit: DesignCrowd/jkrebs04

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln,kiểu tóc man bun,kiểu tóc đẹp,ảnh photoshop Credit: DesignCrowd/jbijuak

Kim Jong-Un

Kim Jong-Un,kiểu tóc man bun,kiểu tóc đẹp,ảnh photoshop Credit: DesignCrowd/cornel888

George W. Bush

George W. Bush,kiểu tóc man bun,kiểu tóc đẹp,ảnh photoshop Credit: DesignCrowd/jkrebs04

Adolf Hitler

Adolf Hitler,kiểu tóc man bun,kiểu tóc đẹp,ảnh photoshop Credit: DesignCrowd/Seyvaq.S

Tony Blair

Tony Blair,kiểu tóc man bun,kiểu tóc đẹp,ảnh photoshop Credit: DesignCrowd/see why

Vladimir Putin

Vladimir Putin,kiểu tóc man bun,kiểu tóc đẹp,ảnh photoshop Credit: DesignCrowd/waytfung

Bạn thấy ai hợp nhất với kiểu tóc này?

,kiểu tóc man bun,kiểu tóc đẹp,ảnh photoshop