Khi các quý ông trông con

Chuyện gì sẽ xảy ra khi mẹ vắng nhà và các 'sếp' phải chơi cùng bố?

Ráng thêm xíu nữa nha con

Ráng thêm xíu nữa nha con , Internet

Nhanh lên bố, mẹ sắp về rồi

Bố mới tìm ra đứa em sinh đôi của con đó

Bố mới tìm ra đứa em sinh đôi của con đó,

Hô biến!

Hô biến!,

Công nghệ trông con từ xa

Công nghệ trông con từ xa ,

Thay bố thực hiện ước mơ 6 múi

Thay bố thực hiện ước mơ 6 múi,

Khò!!!!

Khò!!!!,

Cho con mượn áo bố 1 lát đó

Cho con mượn áo bố 1 lát đó,

Ầu! Ai làm việc đấy thôi

Ầu! Ai làm việc đấy thôi ,

Cùng bố seo-phì 1 tấm nào

Cùng bố seo-phì 1 tấm nào,

Bố uống bia đấy à?

Bố uống bia đấy à? ,

Trên nạp dưới xả

Trên nạp dưới xả,

Dành cho các bé thích mút tay nè

Dành cho các bé thích mút tay nè,

Có gì đó sai sai?

Có gì đó sai sai? ,

How to được mát xa free

How to được mát xa free,

Mượn cái mông kê con chuột coi

Mượn cái mông kê con chuột coi ,