Khi loài mèo tập Yoga

Trong thế giới loài vật, mèo là loài động vật có cơ thể khá mềm dẻo, thật không quá lời khi nói rằng chúng là những bậc thầy về Yoga. Bạn tin không? Bằng chứng đây:

Tư thế đứa bé

Tư thế đứa bé ,ảnh động vật,loài mèo,tư thế yoga

Tư thế chó duỗi mình

Tư thế chó duỗi mình ,ảnh động vật,loài mèo,tư thế yoga

Tư thế thư giãn chân trên tường

Tư thế thư giãn chân trên tường,ảnh động vật,loài mèo,tư thế yoga

Tư thế trái núi

Tư thế trái núi,ảnh động vật,loài mèo,tư thế yoga

Tư thế nằm gập mình

Tư thế nằm gập mình,ảnh động vật,loài mèo,tư thế yoga

Tư thế cái cày

Tư thế cái cày,ảnh động vật,loài mèo,tư thế yoga

Vẫn Còn, Click để xem tiếp