Khi nghe có người rủ đi trà sữa?

Khi boss thay mặt các sen thể hiện chính xác cảm xúc của sen khi được bao trà sữa?

Trà sữa là chân lý, là hạnh phúc, là cảm xúc đáng yêu như thế này đây? 

Các sen thấy boss thể hiện có đúng không?

,

,

,

,

,

,

,

,

,