Khi người lính trở về - Bạn sẽ khóc khi xem video cảm động này!

Vì quê hương đất nước, nghiệp làm lính là phải xa nhà, phải đối mặt với nguy hiểm, và mỗi lần họ trở về cũng mang theo bao niềm cảm xúc.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Vì quê hương đất nước, nghiệp làm lính là phải xa nhà, phải đối mặt với nguy hiểm, và mỗi lần họ trở về cũng mang theo bao niềm cảm xúc.

Khó có từ nào có thể diễn đạt hết cảm xúc của những người cha, người mẹ, người vợ, những đứa con thơ lúc này. Tôi nghĩ bạn sẽ khóc sau khi xem video này đấy, chuẩn bị khăn giấy nhé :)

ảnh đi lính,về phép,video cảm động