Khi ta sống một cuộc đời nhạt nhẽo

Một cuộc đời nhạt nhẽo - Nếu một ngày kia chợt nhận ra: chúng ta chỉ có duy nhất một kiếp này để sống bạn sẽ làm gì?

Nếu một ngày kia chợt nhận ra: chúng ta chỉ có duy nhất một kiếp này để sống bạn sẽ làm gì?

ảnh ý nghĩa,cuộc đời,cuộc sống,cuộc đời nhạt nhẽo,suy ngẫm