Khi thần chết cũng muốn bạn sống

Muốn sống mới khó chứ muốn chết dễ lắm, ấy thế nhưng mà những người trong đoạn video này xem ra hơi khó chết. Có lẽ thần chết muốn họ sống. May mắn hết sức @@

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Muốn sống mới khó chứ muốn chết dễ lắm, ấy thế nhưng mà những người trong đoạn video này xem ra hơi khó chết. Có lẽ thần chết muốn họ sống. May mắn hết sức @@

ảnh người may mắn nhất,người may mắn,may mắn,thoát chết thần kỳ,những pha thoát chết,thật không thể tin được