Không thêm admin mới cho Facebook Fanpage được - Cách giải quyết

Bài viết hướng dẫn khắc phục tình trạng không thể thêm( add ) admin mới trên Facebook được mặc dù đã invite các kiểu

Có một số trường hợp mặc dù các bạn đã mời người khác làm admin, Facebook thông báo đã mời, tuy nhiên người kia không nhận được bất cứ thông báo nào qua Facebook Notification hoặc Email. 

ảnh thủ thuật facebook,mẹo facebook,facebook admin

Trường hợp này do bạn và người được mời chưa kết bạn, nên để đảm bảo quyền lợi cho người được mời, Facebook cần họ phải xác nhận có muốn làm admin page của bạn hay không. Nếu bạn của bạn không nhận được thông báo, giải quyết như sau:

Gửi đường link sau đây cho người được mời làm admin: https://www.facebook.com/pages/?category=invites

Tại đây Facebook sẽ hiển thị những page đã gửi lời mời bạn làm admin, và người đó chỉ cần nhấn đồng ý là xong.

ảnh thủ thuật facebook,mẹo facebook,facebook admin

Chúc các bạn thành công, nếu bạn vẫn chưa thêm được admin facebook bằng cách trên, vui lòng comment bên dưới cho mình biết!