Khui một lúc 5 chai bia. Bạn có làm được không?

Vài giây ngắn ngủi với những thao tác nhanh gọn anh chàng này có thể khui cùng lúc 5 chai bia chỉ bằng 1 cây thước. Những người được chứng kiến tận mắt cũng không thể tin

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Vài giây ngắn ngủi với những thao tác nhanh gọn anh chàng này có thể khui cùng lúc 5 chai bia chỉ bằng 1 cây thước. Những người được chứng kiến tận mắt cũng không thể tin vào mắt mình và tự hỏi điều gì đang xảy ra vậy. 

ảnh khui bia,khui bia nhanh,khui 5 chai bia cùng lúc,khui bia với cây thước