Duong pham 4 năm trước

Kiểm tra sự thông minh của bạn với 10 câu hỏi IQ sau đây

Những câu hỏi IQ khó và hay thể hiện sự nhanh nhẹn trong tính toán, tư duy logic và sự thông minh. Các bạn cố gắng suy nghĩ trước khi xem đáp án nhé. Nếu giải được hết 10 câu hỏi dưới thì mình tin chắc các bạn là những người thật sự rất thông minh.

1. tìm số khác biệt nhất trong các số 234, 441, 248, 332, 257

a. 234

b. 441

c. 248

d. 332

e. 257

2. Nếu sắp xếp đúng thứ tự các chữ cái của "TRÍOSCH" thì bạn sẽ có tên?

a. một thành phố

b. một loài vật

c. một con sông

d. một địa danh

3. Nếu nhà đỏ được sơn bằng sơn màu đỏ, nhà vàng được sơn màu vàng thì nhà trắng sẽ được sơn bằng màu trắng đúng hay sai?

a. đúng

b. sai

c. không hẳn

4. Số khác biệt nhất trong dãy số 28, 63, 14, 42, 54 là?

a. 28

b. 63

c. 14

d. 42

e. 54

5. Khi kết thúc một bữa tiệc có 10 người bắt tay nhau và mỗi người chỉ bắt tay nhau một lần. Số lần bắt tay nhiều nhất có thể là?

a. 100

b. 20

c. 45

d. 55

6. Số còn thiếu trong 8:4, 10:? là?

a. 7

b. 9

c. 5

d. 3

7. Số nào không thuộc về dãy số 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21?

a. 1 

b. 2

c. 3

d. 4

e. 5

f. 8

8. Số tiếp theo trong dãy số 121, 144, 169, 196,...là?

a. 225

b. 260

c. 298

d. 310

9. Số còn thiếu trong dấu hỏi là?

a. 0 

b. 2

c. 4

d. 8

10. Hình còn thiếu là?

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

Click vào phần 2 để xem đáp án

Đáp án

1. c: 248. Các số khác đều bao gồm hai số lẻ và một số chẵn hoặc hai số chẵn và một số lẻ. Chỉ có 248 là 3 số chẵn

2. b: một loài vật. Ostrich có nghĩa là con đà điểu

3. b: đúng. Nhà Trắng của Mỹ cũng được sơn bằng màu trắng nhé

4. e: 54. Các số còn lại đều chia hết cho 7

5. c: 45. Người đầu sẽ bắt tay lần lượt với chín người còn lại, ta được chín lần bắt tay. Người thứ hai cũng bắt tay với chín người còn lại nhưng trừ đi một lần vì có một người đã bắt tay trước đó rồi, ta được 9-1=8 lần. Cứ tiếp tục như thế ta được tổng số lần bắt tay là 9+8+7+6+5+4+3+2+1=45 lần.

6. c: 5. 8 chia hết cho 4 và 10 chia hết cho 5

7. d: 4. 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21

8. a: 225. 11x11=121, 12x12=144, 13x13=169, 14x14=196, 15x15=225

9. a: 0. (9-7)x(6-3)=6, (13-4)x(6-6)=0

10. d: D. Số dấu chấm trong mỗi hình tăng dần từ hình đầu tiên là 4, hình thứ hai là 5, thứ ba là 6, thứ bốn là 7, thứ 5 là 8. Vậy hình còn thiếu là hình có 9 dấu chấm.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn