Kiểm tra sự thông minh của bạn với 10 câu hỏi IQ sau đây

Những câu hỏi IQ khó và hay thể hiện sự nhanh nhẹn trong tính toán, tư duy logic và sự thông minh. Các bạn cố gắng suy nghĩ trước khi xem đáp án nhé. Nếu giải được hết 10 câu hỏi dưới thì mình tin chắc các bạn là những người thật sự rất thông minh.

1. tìm số khác biệt nhất trong các số 234, 441, 248, 332, 257

a. 234

b. 441

c. 248

d. 332

e. 257

2. Nếu sắp xếp đúng thứ tự các chữ cái của "TRÍOSCH" thì bạn sẽ có tên?

a. một thành phố

b. một loài vật

c. một con sông

d. một địa danh

3. Nếu nhà đỏ được sơn bằng sơn màu đỏ, nhà vàng được sơn màu vàng thì nhà trắng sẽ được sơn bằng màu trắng đúng hay sai?

a. đúng

b. sai

c. không hẳn

4. Số khác biệt nhất trong dãy số 28, 63, 14, 42, 54 là?

a. 28

b. 63

c. 14

d. 42

e. 54

5. Khi kết thúc một bữa tiệc có 10 người bắt tay nhau và mỗi người chỉ bắt tay nhau một lần. Số lần bắt tay nhiều nhất có thể là?

a. 100

b. 20

c. 45

d. 55

6. Số còn thiếu trong 8:4, 10:? là?

a. 7

b. 9

c. 5

d. 3

7. Số nào không thuộc về dãy số 1, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 21?

a. 1 

b. 2

c. 3

d. 4

e. 5

f. 8

8. Số tiếp theo trong dãy số 121, 144, 169, 196,...là?

a. 225

b. 260

c. 298

d. 310

9. Số còn thiếu trong dấu hỏi là?

9. Số còn thiếu trong dấu hỏi là?,IQ,thông minh

a. 0 

b. 2

c. 4

d. 8

10. Hình còn thiếu là?

10. Hình còn thiếu là?,IQ,thông minh

a. A

b. B

c. C

d. D

e. E

Click vào phần 2 để xem đáp án

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: IQ, thông minh,