Thiện Vũ Long
1 năm trước

Kiến Thức Phong Thủy IV - BỐN MÙA NGŨ HÀNH VƯỢNG TƯỚNG

Mùa Xuân: Mộc vượng; Hỏa tướng; Thủy hưu; Kim tù; Thổ tử. Mùa Hạ: Hỏa vượng; Thổ tướng; Mộc hưu, Thủy tù; Kim tử. Mùa Thu: Kim vượng; Thủy tướng; Thổ hưu; Hỏa tù; Mộc tử. Mùa Đông: Thủy vượng; Mộc tướng; Kim hưu, Thổ tù; Hỏa tử. Tứ quý: Thổ vượng; Kim tướng; Hoả hưu; Mộc tù; Thủy tử.

BỐN MÙA NGŨ HÀNH VƯỢNG TƯỚNG

Mùa Xuân: Mộc vượng; Hỏa tướng; Thủy hưu; Kim tù; Thổ tử. 

Mùa Hạ: Hỏa vượng; Thổ tướng; Mộc hưu, Thủy tù; Kim tử. 

Mùa Thu: Kim vượng; Thủy tướng; Thổ hưu; Hỏa tù; Mộc tử. 

Mùa Đông: Thủy vượng; Mộc tướng; Kim hưu, Thổ tù; Hỏa tử. 

Tứ quý: Thổ vượng; Kim tướng; Hoả hưu; Mộc tù; Thủy tử. 

 Luật tương sinh: Tương sinh có nghĩa là giúp đỡ nhau để phát triển, đem ngũ hành liên hệ với nhau thì thấy 5 hành có quan hệ xúc tiến lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau.Trong luật tương sinh của ngũ hành còn bao hàm ý nữa là hành nào cũng có quan hệ trên hai phương diện: Cái sinh ra nó và cái nó sinh ra, ứng dụng vào y học còn gọi là mẫu và tử. 

 Luật tương khắc: Tương khắc có nghĩa là áp chế lẫn nhau, sự tương khắc có tác dụng duy trì sự cân bằng, nhưng nếu tương khắc thái quá thì làm cho sự biến hóa trở thành bất thường.Trong tương khắc, mỗi hành cũng lại có hai mối quan hệ: Cái khắc nó và cái nó khắc. 

Từ quy luật tương khắc, bàn rộng thêm ta có tương thừa (nghĩa là khắc quá đỗi) và tương vũ (nghĩa là khắc không nổi mà bị phản phục lại). 

Trong mối quan hệ Sinh thì Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. 

Trong mối quan hệ Khắc thì Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim Khắc Mộc.

KIM sinh từ THỔ, THỔ nhiều KIM lấp – cần MỘC khắc bớt THỔ, khiến KIM dễ hiển hiện.

THỔ sinh từ HỎA, HỎA nhiều THỔ cháy – cần THỦY chế ngự bớt HỎA, khiến THỔ được tư nhuận.

HỎA sinh từ MỘC, MỘC nhiều HỎA lụi – cần KIM khắc bớt MỘC, khiến HỎA được cháy sáng.

MỘC sinh từ THỦY, THỦY nhiều MỘC trôi – cần THỔ chế ngự THỦY, khiến MỘC được sinh trưởng.

THỦY sinh từ KIM, KIM nhiều THỦY đục – cần HỎA khắc chế KIM, khiến THỦY được trong sạch.

KIM sinh ra THỦY, THỦY nhiều KIM chìm THỦY sinh ra MỘC, MỘC thịnh THỦY suy 

MỘC sinh ra HỎA, HỎA nhiều MỘC cháy HỎA sinh ra THỔ, THỔ nhiều HỎA lụi

THỔ sinh ra KIM, KIM nhiều THỔ rỗng.KIM khắc được MỘC, 

MỘC cứng KIM mòn – dùng KIM đốn MỘC MỘC khắc được THỔ, 

THỔ dày MỘC gãy – dùng MỘC tiêu bớt THỔ THỔ khắc được THỦY, 

THỦY nhiều THỔ lở – dùng THỔ ngăn chặn THỦY THỦY khắc được HỎA, 

HỎA mạnh THỦY bay – dùng THỦY dập bớt HỎA HỎA khắc được KIM, 

KIM nhiều HỎA tắt – dùng HỎA  nung chảy KIM.

KIM suy gặp HỎA, sẽ bị nung chảy – dùng THỔ tiết khí của HỎA, tương sinh cho KIM

HỎA suy gặp THỦY, sẽ bị dập tắt – dùng MỘC tiết khí của THỦY, tương sinh cho HỎA

THỦY suy gặp THỔ, sẽ bị ứ trệ – dùng KIM tiết khí của THỔ, tương sinh cho THỦY

THỔ suy gặp MỘC, sẽ bị sạt lở – dùng HỎA tiết khí của MỘC, tương sinh cho THỔ

MỘC suy gặp KIM, sẽ bị đốn chặt – dùng THỦY tiết khí của KIM, tương sinh cho MỘC.

KIM mạnh gặp THỦY, sẽ bị cùn mòn

THỦY mạnh gặp MỘC, sẽ bị hao tổn MỘC mạnh gặp HỎA, sẽ bớt độ cứng 

HỎA mạnh gặp THỔ, sẽ bớt độ mạnhTHỔ mạnh gặp KIM, sẽ bị ức chế.

KIM vượng gặp HỎA, sẽ thành đồ dùng HỎA vượng gặp THỦY, sẽ được ứng cứu

THỦY vượng gặp THỔ, sẽ thành ao hồTHỔ vượng gặp MỘC, mới được tơi xốp 

MỘC vượng gặp KIM, mới thành rường cột.Hiện tượng tương sinh, tương khắc không tồn tại độc lập với nhau. 

Trong tương khắc luôn có mầm mống của tương sinh, trong tương sinh luôn có mầm mống của tương khắc. Do đó vạn vật luôn luôn tồn tại và phát triển.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn