Thiện Vũ Long 1 năm trước

Kiến Thức Phong Thủy - Thực Hành Cơ Bản - Tam Tai

Những năm phạm Tam tai

Năm Tam Tai

Tuổi Năm phạm tam tai 

Dần – Ngọ - Tuất Thân – Dậu – Tuất 

Thân – Tý – Thìn Dần – Mão – Thìn

Tỵ - Dậu – Sửu Hợi – Tý – Sửu 

Hợi – Mão – Mùi Tỵ - Ngọ - Mùi 

Đối với các tuổi cũng tránh năm thái tuế tức năm tuổi ví như

Tuổi          Thái tuế                Tuổi         Thái tuế               Tuổi           Thái tuế

 Tý                Tý                      Dần            Dần                  Thìn              Thìn

Ngọ             Ngọ                    Thân          Thân                  Tuất              Tuất

Mão             Mão                     Tỵ               Tỵ                    Sửu               Sửu

Dậu              Dậu                     Hợi             Hợi                   Mùi               Mùi 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...