Thiện Vũ Long 1 năm trước

Kiến Thức Phong Thủy - Thực Hành Cơ Bản - Tính kim lâu

“Người xưa thường nói, lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”.

Tính Kim Lâu

Tính tuổi kim lâu – Nam xây nhà – Nữ kết hôn 

Cách tính tuổi kim lâu khi chọn tuổi kết hôn“Người xưa thường nói, lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”. 

Cách tính Kim lâu trong hôn nhân, chỉ áp dụng có phái nữ. 

Có cách tính như sau : Lấy số tuổi âm, chia cho 9, nếu dư 1, 3, 6, 8 là phạm kim lâu, không nên tổ chức đám cưới vào năm đó. 

Nếu số dư là 1 là Kim lâu thân : Bản thân có những bất lợi về sức khỏe, công danh.  

Nếu dư 3 là Kim lâu phu thê : Dễ gặp tai nạn, hình khắc chia li, gãy đổ cho gia đạo, hôn nhân chẳng được hạnh phúc, cơm lành canh ngọt.    

Nếu dư 6 là Kim lâu tử : Bất lợi cho con cái    

Nếu dư 8 là Kim lâu súc : Các loài vật nuôi trong nhà sẽ bị bệnh dịch mà chết, gây thiệt hại đến sản xuất và kinh tế.    

Ví dụ Chị Trần Thị Lan, sinh năm  1991, đến năm 2018 là phạm Kim lâu thân. Ta lấy 2018 – 1991 = 27 + 1 (Tuổi bào thai) =  28 : 9 dư 1. Nếu cô kết hôn vào năm nay sẽ gặp tình huống đó. Bất lợi cho bản thân, về sức khỏe, công việc... 

Các năm tuổi phạm kim lâu: 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75.  

Cách tính Kim lâu trong khởi công xây dựng cửa nhà, hoặc mưu toan đại sự, thường áp dụng cho nam giới. 

https://i.imgur.com/p19fRFC.png

Bắt đầu từ cung Cấn là 10 tuổi, tính thuận chiều Kim đồng hồ. 

11 tuổi ở cung Chấn, 

12 ở cung Khôn, 

13 ở cung Ly, 

14 ở cung Tốn, 

15 ở cung Đoài, 

16 ở cung Càn, 

17 ở cung Khảm, 

18 ở cung Cấn, 

19 ở cung Chấn, 

Nếu tuổi nào rơi vào các cung màu xanh là phạm Kim lâu, chớ nên khởi công, động thổ xây dựng. 

Nếu phạm vào cung Cấn là Kim lâu thân : Hại cho bản thân chủ nhà. 

Nếu phạm vào cung Khôn là Kim lâu thê : Không lợi cho vợ của gia chủ. 

Nếu phạm vào cung Tốn là Kim lâu tử : Con cái gia chủ phải giữ gìn. 

Nếu phạm vào cung Càn là Kim lâu lục súc: Các vật nuôi trong nhà dễ bị bệnh dịch.   

Đến năm 20 tuổi thì lại khởi hạn từ cung Chấn và theo chiều thuận Kim đồng hồ,Đến năm 30 tuổi thì hạn lại được khởi từ cung Khôn, cứ như vậy, tiếp tục, đó chính là cách tính Kim lâu trong khởi công xây dựng làm nhà.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn