Thiện Vũ Long 1 năm trước

Kiến Thức Phong Thủy

Học thuật cổ. Tinh hoa ngàn năm, cổ nhân góp nhặt từ trong đại dương bao la kiến thức gây dựng nên các môn học thuật. Đạo - Dịch - Tượng- Y - Lý - Số. Thuật truyền các đời thánh hiền xuất thế giúp nước, kẻ sĩ bang vua hiền gây dựng nghiệp đế vương. Cái tài đức đó muôn ngàn năm lưu giữ, Thánh hiền trăm năm xuất thế, nhân tài đời nào cũng có. Địa linh nhân kiệt, tử xuất dĩ lai.

Giới Thiệu

TỰ THUẬT


Học thuật cổ. Tinh hoa ngàn năm, cổ nhân góp nhặt từ trong đại dương bao la kiến thức gây dựng nên các môn học thuật. 

Đạo - Dịch - Tượng- Y - Lý - Số.Thuật truyền các đời thánh hiền xuất thế giúp nước, kẻ sĩ bang vua hiền gây dựng nghiệp đế vương. 

Cái tài đức đó muôn ngàn năm lưu giữ, Thánh hiền trăm năm xuất thế, nhân tài đời nào cũng có.Địa linh nhân kiệt, tử xuất dĩ lai. 

Nước Việt ta lãnh thổ tuy nhỏ nhưng có thế đất hiểm trở, dễ thủ khó công. 

Long mạch cuộn dài, nối liền không dứt.Đất lành chim đậu, dân hiền chất phác.Vua tôi tài đức vẹn toàn, vi dân lo ấm thực là phúc của muôn dân vậy. 

Các đời Vua Hùng truyền ngôi giữ nước. 

Ngô Quyền đánh quân Nam Hán 

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn mười hai sứ quân. 

Lê Đại Hành dẹp nội loạn, chống giặc ngoại xâm. 

Lý Thái Tổ dời đô dựng nghiệp đế. 

Lý Thường Kiệt đánh quân Tống 

Hưng Đạo Vương giúp nhà Trần chống giặc Mông Nguyên. 

Nguyễn Trãi giúp Vua Lê đánh đuổi giặc Minh. 

Quang Trung Nguyễn Huệ đánh giặc nhà Thanh. 

Đào Duy Từ giúp Chúa Nguyễn. 

Nguyễn Bỉnh Khiêm Tiên Sinh tinh thông Đạo - Dịch- Tượng- Y - Lý - Số, sấm truyền hậu thế. 

Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh - Hoàng Hoa Thám vi nước, vi dân. 

Chủ Tịch Hồ Chí Minh nghiên cẩn bí thuật mà tìm đường cứu nước, lưu danh muôn thuở, phúc ấm muôn dân, thái bình thịnh trị, xứng là bậc Thánh Nhân vậy. 


Bắc triều các đời có Thái công Khương Tử Nha giúp nhà Chu nghiệp đế. 

Quỷ Cốc Tử Tiên Sinh truyền thuật kinh bang. 

Tôn Vũ, Tôn Tử lưu danh binh pháp. 

Tôn Tẫn - Bàng Quyên, Ngô Khởi. 

Ngũ Tử Tư trợ giúp Ngô Vương, 

Phạm Lãi trợ giúp Việt Vương. 

Phạm Tăng phò tá Sở Vương Hạng Vũ. 

Trương Lương, Tiêu Hà, Trần Bình, Hàn Tín trợ giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang. 

Thời tam quốc Khổng Minh Gia Cát Tiên Sinh phò trợ Lưu Bị dựng Thục Hán, phân tam thiên hạ. 

Lưu Bá Ôn giúp Chu Nguyên Chương dựng nhà Minh. 

Lão Tử truyền Đạo Gia 

Khổng Tử truyền Nho Gia 

Mạnh Tử truyền Pháp Gia 

Học thuật cổ là tinh hoa của đất trời, người hữu duyên chuyên cần nghiền ngẫm, thông tỏ thiên văn, thấu tường địa lý, nắm rõ lòng người. 

Hòa cùng thiên địa, ngột rửa hồng trần. 

Đọc Kinh Dịch - Đạo Dịch:Để thấu tỏ âm dương, ngũ hành vạn vật quy luật tự nhiên, thấu hiểu đạo của trời, đức của đất, lý của người, tượng của hình, nghĩa của số, ý của mệnh. 

Thiên khí bao la, nhật nguyệt xoay vần, tinh tú dịch chuyển, gió mây vần vũ, bốn mùa luân giao.Địa vận xoay chuyển, bốn phương tám hướng, long mạch kết hình, sông núi giao hòa, vạn vật sinh huy.Nhân mệnh tương giao, âm dương tinh kết, sinh lão bệnh tử, sang hèn thọ yểu. 

Xem Thái Ất - Kỳ Môn:Để biết thiên tượng khí số, địa vận phong thủy, tìm minh chúa, mệnh thiên tử, biết thánh nhân, thấu nhân tài, bày binh bố trận, hiến mưu thuyết kế. Kinh bang tế thế. 

Ngẫm Sử Ký, Tứ Thư, Ngũ Kinh:Để hiểu thế thời thịnh suy, mở mang hiểu biết, thấu rõ nhân tình, dưỡng đức nuôi mình, lễ nghi văn hóa. 

Quan Binh Pháp - Phong Thủy:Để biết xem thế đất mà bày binh, trại, xem thế đất địa hình mà đặt quân phục kích, xem sông núi, địa hình mà liệu thế địch ta, xem thế đất mà biết sự hưng suy của địa vận. 

Thiên văn bí thuật, Địa lý bí thuật(phong thủy), Nhân mệnh bí thuật(tướng thuật, bát tự( tử vi - tử bình), tính danh thuật( phép đặt tên), toán độn( bấm quẻ, gieo quẻ, độn quẻ( toán lành dữ, sự vật, sự việc trước sau). 

Đạo - Dịch - Tượng- Y - Lý - Số: Đọc quan suy ngẫm, tu thân tề gia trị quốc, tu đạo, dưỡng đức, giúp người, giúp mình. 

Đạo học tinh hoa muôn ngàn lối, tinh thông Y - Lý - Số: Có thể dưỡng mình, chọn lành tránh dữ, hành y tế thế. 

Tinh thông Sử học - Tứ thư - Ngũ kinh: Có thể ra đời trị khu, làm quan một phương, giúp dân lo đủ. 

Tinh thông Sử học - Binh thư: Có thể ra đời làm tướng, điều quân bày trận, ra kế luận mưu. 

Trên thông thiên văn - Dưới tường địa lý - thấu rõ nhân hòa: Có thể an bang trị quốc bình thiên hạ. 

Gom góp hạt ngọc châu trong đại dương mênh mông kiến thức của cổ nhân, hướng dẫn cho những ai yêu thích đam mê tìm hiểu môn học thuật cổ.Mỗi môn mỗi phái đều có ưu điểm và nhược điểm, nhưng đều có điểm chung đó là hướng con người tới những điều tốt lành, an đức vi dân, hành thiện công đức. 

Long mỗ mạo muội soạn ra sách này, trích dẫn lời cổ nhân, gom góp châu ngọc tinh hoa của bậc thánh hiền, răn mình, khuyến khích người bỏ xấu, theo tốt.Vi điều thiện, tránh điều ác, tìm ra chân lý con đường vận mệnh.Sinh thời đọc sách xưa thấm thía thế thời, nghiệm lẽ đúng sai, thán phục ý chí cổ nhân, tài đức vẹn toàn, nhìn xa trông rộng, sấm truyền hậu thế.

Thiện vũ long kính bút ! 

Phúc Lương, Tháng 4/ Nhâm Thân

Thiện Vũ Long

Tự Vô Ngôn

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...