Kinh ngạc trước những tác phẩm nghệ thuật làm từ đồ tái chế

Nghệ sĩ đường phố người Bồ Đào Nha Bordalo II đã tạo ra những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp được làm từ đồ tái chế. Anh không mua nguyên liệu mà tự mình gom góp rác. Anh tìm cách miêu tả thiên nhiên với những vật liệu đang đe dọa nó.

,tác phẩm nghệ thuật,đồ tái chế,tác phẩm điêu khắc đẹp,sản phẩm độc đáo,Artur Bordalo,Bordalo II

,tác phẩm nghệ thuật,đồ tái chế,tác phẩm điêu khắc đẹp,sản phẩm độc đáo,Artur Bordalo,Bordalo II

,tác phẩm nghệ thuật,đồ tái chế,tác phẩm điêu khắc đẹp,sản phẩm độc đáo,Artur Bordalo,Bordalo II

,tác phẩm nghệ thuật,đồ tái chế,tác phẩm điêu khắc đẹp,sản phẩm độc đáo,Artur Bordalo,Bordalo II

,tác phẩm nghệ thuật,đồ tái chế,tác phẩm điêu khắc đẹp,sản phẩm độc đáo,Artur Bordalo,Bordalo II

,tác phẩm nghệ thuật,đồ tái chế,tác phẩm điêu khắc đẹp,sản phẩm độc đáo,Artur Bordalo,Bordalo II

,tác phẩm nghệ thuật,đồ tái chế,tác phẩm điêu khắc đẹp,sản phẩm độc đáo,Artur Bordalo,Bordalo II

,tác phẩm nghệ thuật,đồ tái chế,tác phẩm điêu khắc đẹp,sản phẩm độc đáo,Artur Bordalo,Bordalo II

,tác phẩm nghệ thuật,đồ tái chế,tác phẩm điêu khắc đẹp,sản phẩm độc đáo,Artur Bordalo,Bordalo II

,tác phẩm nghệ thuật,đồ tái chế,tác phẩm điêu khắc đẹp,sản phẩm độc đáo,Artur Bordalo,Bordalo II

Vẫn Còn, Click để xem tiếp