Ký ức ùa về với 30 bức ảnh tuổi thơ tuyệt đẹp

33 bức ảnh về những tuổi thơ của những đứa trẻ trên thế giới sẽ khiến chúng ta phải thốt lên rằng “Sao giống mình vậy?”

Tuổi thơ diệu kỳ với biết bao trò đùa nghịch. Tuổi thơ hồn nhiên đâu biết mai này cuộc sống còn gian nan. Tuổi thơ yên lặng nhưng vô cùng dữ dội để khi con người ta lớn lên, chúng lại trở thành những ước mơ xa vời “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”.

Và cho dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, tuổi thơ đều là giấc mơ của hàng ngàn, hàng triệu người. 30 bức ảnh sau đây sẽ cho bạn một cái nhìn rộng hơn và mở rộng lòng mình hơn với con người. Không phân biệt màu da, sắc tộc, chúng ta thực sự đã từng rất giống nhau!

1. Indonesia

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

2. Nga

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


3. Burkina Faso


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


4. Myanma


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


5. Tajikistan


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


6. Ấn Độ


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

7. Việt Nam

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


8. Ghana


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


9. Estonia


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


10. Thái Lan


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


11. Nam Phi


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


12. Peru


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


13. Ethiopia


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


14. Italia


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


15. Isarel


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


16. Mỹ


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


17. Uganda


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ


18. Rumania


ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ

Có sẵn cái vé Hà Nội đi tuổi thơ đây, ai mua tớ bán cho :))

ảnh tuổi thơ,hình ảnh tuổi thơ,trẻ em,hình ảnh đẹp về tuổi thơ