Làm sao để nói "F*ck you" bằng nhiều ngôn ngữ trên thế giới

Chủ đề này hơi bậy nhưng nó là ...một phần của cuộc sống mà, cùng nghiên cứu nhé, biết đâu lại có lúc mang ra dùng.

Chủ đề này hơi bậy nhưng nó là ...một phần của cuộc sống mà, cùng nghiên cứu nhé, biết đâu lại có lúc mang ra dùng.

1.Ai Cập : AY REE FEE K

tiếng ai cập

2. Palettin - Syria - Lebanon - Jordan : YIN ARN ABU KK

ảnh F you,đậu xanh rau má

3. Indonesia: NGETOT

ảnh F you,đậu xanh rau má

4, Myanmar : MINN MAY MINN LO

ảnh F you,đậu xanh rau má


5. Hong Kong: DIU NEI

ảnh F you,đậu xanh rau má

6. Australia: GET FUCK MATE

ảnh F you,đậu xanh rau má

7. Pháp : VATE FAIRE VOUTRE

ảnh F you,đậu xanh rau má

8. Đức : FICH DICH

ảnh F you,đậu xanh rau má

9. Italia: VAFFANCULO

ảnh F you,đậu xanh rau má

10. Việt Nam: Đậu xanh rau má :))

ảnh F you,đậu xanh rau má

Nguồn: Buzzfeed

  • Bài liên quan: F you, đậu xanh rau má,