Làm thế nào để khôi phục các bức ảnh do vô tình xóa đi trên điện thoại thông minh ?

Ứng dụng Google Photos lưu trữ hình ảnh trong 60 ngày trước khi chúng bị xóa vĩnh viễn. Trong khoảng thời gian đó, bạn luôn có thể khôi phục mọi bức ảnh mà bạn đã vô tình xóa chúng bằng menu của ứng dụng.

Ứng dụng" Google Photos" lưu trữ hình ảnh trong 60 ngày trước khi chúng bị xóa vĩnh viễn. Trong khoảng thờigian đó, bạn luôn có thể khôi phục mọi bức ảnh mà bạn đã vô tình xóa chúng bằng "menu" của ứng dụng.Đối với các bức ảnh vôtình bị xóa trên điện thoại thông minh, chúng không bị mất đi thực sự trong hầuhết các trường hợp. Ví dụ: ứng dụng "The Photos" trên các thiết bị sử dụng hệ điềuhành iOS của Apple có một album có tên là “Recently Deleted” dưới "the Albumtab". Các bức ảnh và đoạn clip bị xóa được lưu vào trong album này trong thờigian 320 ngày trước khi bị xóa vĩnh viễn. Còn với những người sử dụng điện thoạithông minh sử dụng hệ điều hành Android, họ có thể mở Menu trên ứng dụng "GooglePhotos" và chọn biểu tượng "Thùng rác" (Trash)

thestar.com.my
, Ứng dụng Google Photos lưu trữ hình ảnh trong 60 ngày trước khi chúng bị xóa vĩnh viễn. Trong khoảng thời gian đó, bạn luôn có thể khôi phục mọi bức ảnh mà bạn đã vô tình xóa chúng bằng menu của ứng dụng.