Lặng nhìn cuộc sống

Đây là một bài thơ, mình sáng tác khi đang có những băn khoăn trước dự định thay đổi điều gì đó cho cuộc sống của chính. Khi mà ngay bản thân còn cảm thấy lung lay, chưa đưa ra được quyết định cho chính mình...

Chênh vênh

Sóng bấp bênh

Lòng ghập ghềnh

Mãi chênh vênh

Bờ cuộc sống

Bến bờ nào

Ta dừng lại

Nơi tùng trải

Nơi thuyền chài

Về với cát

Im lìm rồi

Lặng lẽ đi

Ta là ốc

Là cát trắng

Là mây trôi

Chơi vơi....Rơi

Giữa biển đời

Giữa biển khơi.

, Ảnh sưu tầm

Ôc biển