Khánh Lâm 6 tháng trước

LỊCH SỬ KHÁNG TÀU.

Một bài thơ của Cường Nguyễn rất hay và ý nghĩa, mời mọi người cùng thưởng thức!

Nước ta ở cạnh nước Tàu 

Trải qua lịch sử cùng nhau vẫy vùng 

 Sách trời đã định núi sông 

Mà tên giặc Bắc mở lòng gian tham.

Bao phen nhòm ngó nước Nam

Để cơn binh lửa nghìn năm chẳng dừng 

Nước ta bé nhỏ anh hùng

Giặc kia dẫu mạnh cuối cùng vẫn toi.

Tre Đằng xanh tự bao đời 

Để ông Gióng đánh tơi bời giặc Ân. 

Tây Âu chặn bước Doanh Tần 

Triệu Đà khiếp đảm nỏ thần Cổ Loa. 

Trưng Vương đuổi Hán chạy xa 

Đông Ngô bái phục vua bà Triệu 

TrinhNữ nhi vì nước quên mình 

Cưỡi voi trừ giặc, hiển linh giúp đời. 

.

Tiêu Lương bị đánh tả tơi 

Dám đâu xâm phạm đất trời Vạn Xuân. 

Lý Đường sống chẳng yên thân 

Mai, Phùng, Dương, Khúc mấy lần nổi lên. 

Lưu Cung nhược tiểu đê hèn 

Mà mộng bành trướng vẫn quen mùi Tàu 

Bạch Đằng Ngô chúa mưu sâu 

Ra quân một trận, rửa sầu nghìn thu.

Tống kia nuôi chí báo thù 

Mà Bạch Đằng đó mây mù chửa tan 

Ung, Liêm bị phá hoang tàn 

Trẻ già còn sợ cả ngàn đời nay 

Quách Quỳ, Triệu Tiết bó tay 

Bởi sông Như Nguyệt vọng bay thơ thần. 

Nhà Nguyên nể sợ tướng Trần 

Chỉ vì khuấy động mấy lần binh đao 

Chương Dương tỏ chí anh hào 

Bạch Đằng lại nhuộm máu đào một phen. 

Trương, Hoàng thừa dịp bon chen

Để Lê Thái Tổ nổi lên phất cờ

Lam Sơn gây dựng cơ đồ

Chi Lăng diệt viện, Đông Đô vây thành

Cho trang sử Việt thêm xanh 

Khiến triều Minh phải tan tành giấc mơ. 

Càn Long nối tiếp vết nhơ 

Đống Đa máu giặc đến giờ còn tanh 

Họ Tôn vứt ấn, bỏ thành 

Cầu phao chặt đứt, quân Thanh chết chìm. 

Biên cương tiếng súng chẳng im 

Hoa ban vẫn rạng, hoa sim vẫn ngời 

Phát huy truyền thống đẹp tươi 

Việt Nam đè bẹp biển người Trung Hoa

Hoàng Sa cùng với Trường Sa 

Còn in khí phách Gạc Ma đời đời.

*** 

Trung Quốc à, Trung Quốc ơi 

Chớ vì lớn mạnh mà chơi ngang tàng 

Nếu còn mộng chiếm lân bang 

Hãy mau xem lại sử vàng sẽ hay 

Đống Đa xương chất tận mây 

Bạch Đằng sóng nước tới nay vẫn hồng 

Việt Nam con cháu tiên rồng 

Quyết tâm gìn giữ núi sông biển trời.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...