Loạt ảnh cười té ghế: Bắt sóng từng khoảnh khắc

Trong cuộc sống hằng ngày, có những khoảnh khắc bạn chỉ vô tình chụp được. Nhưng khi những bức ảnh được mở ra xem lại, nó có thể làm bạn “cười té ghế”.

Trong cuộc sống hằng ngày, có những khoảnh khắc bạn chỉ vô tình chụp được. Nhưng khi những bức ảnh được mở ra xem lại, nó có thể làm bạn “cười té ghế”.

ảnh ảnh hài hước,ảnh khoảnh khắc

Anh ơi bánh của em!

ảnh ảnh hài hước,ảnh khoảnh khắc

Sao đầu xe cứ thấp dần thế này?

ảnh ảnh hài hước,ảnh khoảnh khắc

Sách là phải đi đôi với kính!

ảnh ảnh hài hước,ảnh khoảnh khắc

Ba xin lỗi nha, ba lắc quá tay!

ảnh ảnh hài hước,ảnh khoảnh khắc

Eo ôi kinh quá!

ảnh ảnh hài hước,ảnh khoảnh khắc

Đừng mơ cho bóng vào rổ nha cưng!

ảnh ảnh hài hước,ảnh khoảnh khắc

Này thì tắm nắng này!

ảnh ảnh hài hước,ảnh khoảnh khắc

Lúc xinh thì chẳng chụp đi, đến lúc mặt...”biến dạng” thì lại chụp là sao?

ảnh ảnh hài hước,ảnh khoảnh khắc

Cảnh tiếp theo sẽ là gì đây?

ảnh ảnh hài hước,ảnh khoảnh khắc

Để anh tạo mưa cho chú nhé!

ảnh ảnh hài hước,ảnh khoảnh khắc

Thêm tí tuyết cho ảnh thêm vui nào!

ảnh ảnh hài hước,ảnh khoảnh khắc

Không đùa nha mầy!