Lỗi của vụ "cô giáo bọ cạp" thuộc về học sinh

Sau khi nghiên cứu kỹ vụ "cô giáo bọ cạp" thì diễn viên hài độc thoại Dưa Leo kết luận lỗi của vụ việc này cuối cùng thuộc về các bạn học sinh.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Sau khi nghiên cứu kỹ vụ "cô giáo bọ cạp" thì diễn viên hài độc thoại Dưa Leo kết luận lỗi của vụ việc này cuối cùng thuộc về các bạn học sinh.

Vì sao? Vì các bạn ấy đã nạp đơn vào học tại một trường dạy về chiêm tinh học chứ không phải học tiếng Anh.

ảnh cô giáo bọ cạp,tao là cung bọ cạp,dưa leo