Lợi ích của việc tắm nước ấm và nước lạnh khác nhau như thế nào?

Đừng vội cho rằng tắm bằng nước lạnh hay nước ấm tốt hơn mà mỗi cách tắm lại đem đến lợi ích sức khỏe khác nhau.

,tắm nước lạnh,tắm nước ấm

,tắm nước lạnh,tắm nước ấm

,tắm nước lạnh,tắm nước ấm

,tắm nước lạnh,tắm nước ấm

,tắm nước lạnh,tắm nước ấm

,tắm nước lạnh,tắm nước ấm

,tắm nước lạnh,tắm nước ấm

,tắm nước lạnh,tắm nước ấm

,tắm nước lạnh,tắm nước ấm

Theo Brightside