Love- châm ngôn hay và ý nghĩa

Châm ngôn hay và ý nghĩa

My love

Love begins with a smile, grow with a kiss, and ends with a teardrop.

( Dịch: tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc với giọt nước mắt.)

Who do you turn to when the only person in the world that can stop you from crying is the one making you cry???

,