Lựa chọn cách sống: siêu hình hay biện chứng?

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta có thể chọn cách mình sẽ sống.Vậy trước lối sống siêu hình và biện chứng bạn chọn cách nào?

,

1.Lối sống siêu hình tách mình khỏi quá khứ nên thường vong ơn, bội nghĩa, ăn cháo đá bát, lấy oán trả ơn

2. Lối sống biện chứng do đặt mình trong mối quan hệ với quá khứ nên người có ân tình với tổ tiên, cha anh, thầy cô tốt, và những người giúp ta trong quá khứ. Họ thường lấy đức báo đức, lấy đức trả 

3.Lối sống siêu hình do tách mình khỏi tương lai, nên cái nhìn ngắn ngủi, họ chỉ đặt mình trong hiện tại, chỉ lo sao cho chiến thắng bây giờ nên có thể làm mọi thứ dù xấu xa, đi ngược đạo nghĩa. Họ có thể giành được chiến thắng nhất định nhưng họ sẽ phá vỡ tình thân của mình với người khác, phá hoại sự hòa ái trong nhỡn tiền.

4. Lối sống biện chứng do đặt mình trong quan hệ với tương lai, nên có cái nhìn xa, trông rộng, họ lấy cái tình nghĩa lâu dài thay cho tình nghĩa trước mắt mà ứng xử, hành động.

5. Lối sống siêu hình do chỉ chỉ "biết cây mà không thấy rừng", nên coi mình là nhất, là số 1; vì không thấy được mối quan hệ giữa mình với mọi người nên coi thường tất cả trừ mình, chỉ biết yêu mình, sống ích kỷ, hẹp hòi, không có lòng đại nghĩa, bao dung. Vì chỉ yêu mình nên mọi lời nói, hành động chỉ để mình thắng mà phá vỡ tình cảm anh em bạn bè...tình hữu hảo. Con người này chỉ biết mình thôi không bao giờ biết ai khác.

6. Lối sống biện chứng do đặt mình trong quan hệ với mọi người, nên họ hiểu chẳng ai sống được một mình, họ hiểu niềm vui hạnh phúc cuộc sống của mình do nhiều người tạo dựng, bố mẹ, anh em, bạn bè. Và họ cũng tham gia tạo dựng niềm vui hạnh phúc của người khác. Họ biết quan tâm, giúp đỡ người, biết hi sinh tự nguyện, biết nhận thiệt thòi về phía mình, biết nhận sai mà mình không sai nếu diều đó tốt cho người khác. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người hoặc thậm chí âm thầm giúp đỡ người mà không cần ai biết. Họ vị tha, bao dung. Họ sống hòa ái với tất cả mọi người không chỉ riêng ai.....

Lối sống siêu hình có thể giành thắng lợi này kia, nhưng chắc chắn sớm muộn về mặt tình cảm mọi người dành cho sẽ thất bại. Lối sống biện chứng giành được tình cảm yêu thương của mọi người vì họ biết yêu thương người khác, họ giàu động lực làm việc để đi tới những ước mơ cao đẹp.

Sơ thảo: T.V G