Giang Nguyễn 2 năm trước

Lương của chủ tịch nước, thủ tướng... Việt Nam là bao nhiêu?

Mức lương của cán bộ cấp cao đứng đầu nhà nước như Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, chủ tịch Quốc Hội... hiện nay ở Việt Nam là bao nhiêu?

Nếu so với các quốc gia khác trên thế giới, mức lương của tổng thống lên tới hàng chục tỷ đồng/năm, thì ở Việt Nam mức lương của những người nằm trong bộ máy lãnh đạo lại bèo nhèo, có khi còn thấp hơn cả nhân viên các doanh nghiệp nhà nước. 

Dưới đây là thông tin về tiền lương của các vị lãnh đạo được cập nhật đến tháng 8/2016 theo tinh thần Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 và Nghị định 66/2013/NĐ-CP, thì các chức danh lãnh đạo quy định một mức lương.

Cụ thể, Chủ tịch nước (15.730.000 đồng/tháng), Chủ tịch Quốc hội (15.125.000 đồng/tháng), Thủ tướng Chính phủ (15.125.000 đồng/ tháng).

Chức danh Hệ số lương Mức lương hiện hành
Chủ tịch nước 13,00 15,730,000
Chủ tịch Quốc Hội 12,50 15,125,000
Thủ Tướng 12,50 15,125,000

Các văn bản này cũng nêu rõ mức lương đối với các chức danh lãnh đạo quy định hai bậc lương như: Phó chủ tịch nước; Phó chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Cụ thể như sau:  

Chức danhHệ số lương (B1)Mức lương hiện hành (VND) - Bậc 1Hệ số lương - Bậc 2Mức lương hiện hành (VND) - Bậc 2
Phó chủ tịch nước11.113,431,00011.714,157,000
Phó chủ tịch Quốc Hội10.0412,548,0001113,310,000
Phó thủ tướng chính phủ10.04
12,548,000
1113,310,000
Chánh án tòa án nhân dân tối cao10.04
12,548,000
1113,310,000
Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao10.04
12,548,000
1113,310,000
Ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội9.8
11,858,00010.412,584,400
Chủ tịch hội đồng dân tộc9.711,737,00010.311,845,000
Chủ nhiệm ủy
ban của quốc hội
9.711,737,000
10.3
11,845,000
Bộ trưởng, thứ trưởng cơ quan ngang bộ9.7
11,737,000
10.3
11,845,000

Lưu ý, toàn bộ mức lương trên được tính theo công thức hệ số lương nhân với lương cơ bản (1.210.000 đồng/tháng), chưa trừ bảo hiểm và các khoản khác.

Xem thêm

Tham khảo VTC

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...