Lướt sóng cảm giác lạ với cần cầu

Lướt sóng với lực đẩy của một chiếc cần cẩu như thế này bạn nghĩ thế nào? Tôi nghĩ rằng cảm giác sẽ tuyệt vời lắm đây.

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Lướt sóng với lực đẩy của một chiếc cần cẩu như thế này bạn nghĩ thế nào? Tôi nghĩ rằng cảm giác sẽ tuyệt vời lắm đây.

ảnh lướt sóng,trò chơi cảm giác mạnh