Mái tóc lấy cảm hứng từ quả dứa cực chất

Cậu là Hansel Qiu, một sinh viên 20 tuổi đang theo học tại Canada. Những ngày vừa qua cậu làm dân mạng phát sốt với mái tóc lấy cảm hứng từ quả dứa cực chất của

Cậu là Hansel Qiu, một sinh viên 20 tuổi đang theo học tại Canada. Những ngày vừa qua cậu làm dân mạng phát sốt với mái tóc lấy cảm hứng từ quả dứa cực chất của mình.

Hành động xuất phát từ 1 vụ cá cược với người bạn, Hansel Qiu (20 tuổi) học tại đại học Alberta, Calgary, Canada đã phải để kiểu tóc "Đầu dứa".

ảnh tóc đẹp,đầu dứa,đầu phong cách quả dứa,tóc nam đẹp,cắt tóc hình quả dứa,Hansel Qiu

Trước đó, Hansel Qiu đã đánh cược với người bạn về kết quả học tập như là động lực học tập đầu năm. Người chiến thắng vụ cá cược sẽ được làm bất cứ điều gì họ muốn với mái tóc của người thua cuộc.

Với mái tóc được cắt gọt, và nhuộm màu không khác gì 1 trái dứa bình thường, Hansel Qiu đã quyết định ghi lại hình ảnh của mình cùng "bản gốc".

ảnh tóc đẹp,đầu dứa,đầu phong cách quả dứa,tóc nam đẹp,cắt tóc hình quả dứa,Hansel Qiu

ảnh tóc đẹp,đầu dứa,đầu phong cách quả dứa,tóc nam đẹp,cắt tóc hình quả dứa,Hansel Qiu

ảnh tóc đẹp,đầu dứa,đầu phong cách quả dứa,tóc nam đẹp,cắt tóc hình quả dứa,Hansel Qiu

ảnh tóc đẹp,đầu dứa,đầu phong cách quả dứa,tóc nam đẹp,cắt tóc hình quả dứa,Hansel Qiu

ảnh tóc đẹp,đầu dứa,đầu phong cách quả dứa,tóc nam đẹp,cắt tóc hình quả dứa,Hansel Qiu

ảnh tóc đẹp,đầu dứa,đầu phong cách quả dứa,tóc nam đẹp,cắt tóc hình quả dứa,Hansel Qiu

ảnh tóc đẹp,đầu dứa,đầu phong cách quả dứa,tóc nam đẹp,cắt tóc hình quả dứa,Hansel Qiu

ảnh tóc đẹp,đầu dứa,đầu phong cách quả dứa,tóc nam đẹp,cắt tóc hình quả dứa,Hansel Qiu

ảnh tóc đẹp,đầu dứa,đầu phong cách quả dứa,tóc nam đẹp,cắt tóc hình quả dứa,Hansel Qiu

ảnh tóc đẹp,đầu dứa,đầu phong cách quả dứa,tóc nam đẹp,cắt tóc hình quả dứa,Hansel Qiu

ảnh tóc đẹp,đầu dứa,đầu phong cách quả dứa,tóc nam đẹp,cắt tóc hình quả dứa,Hansel Qiu

ảnh tóc đẹp,đầu dứa,đầu phong cách quả dứa,tóc nam đẹp,cắt tóc hình quả dứa,Hansel Qiu

ảnh tóc đẹp,đầu dứa,đầu phong cách quả dứa,tóc nam đẹp,cắt tóc hình quả dứa,Hansel Qiu

Minh Tiệp - Tổng hợp