Mãn nhãn với nghệ thuật cắt lá của nghệ nhân Kanat Nurtazin

Cuộc đời của những chiếc lá chỉ ngắn ngủi thoáng qua, nhưng bằng bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của mình, Kanat Nurtazin đã cho chúng một cuộc sống thứ hai đi kèm với những câu chuyện chưa bao giờ được kể.

Trong ba năm dài thực hiện dự án "100 phương pháp vẽ", nghệ thuật cắt lá là một trong những phương pháp yêu thích của Kanat Nurtazin. Những chiếc lá được anh cắt tỉ mỉ và khéo léo, kết hợp với ảnh nền được chụp đúng thời điểm, đúng góc độ đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sống động và đẹp tuyệt vời.

,Nghệ thuật cắt lá,Kanat Nurtazin,tác phẩm nghệ thuật,sản phẩm độc đáo

,Nghệ thuật cắt lá,Kanat Nurtazin,tác phẩm nghệ thuật,sản phẩm độc đáo

,Nghệ thuật cắt lá,Kanat Nurtazin,tác phẩm nghệ thuật,sản phẩm độc đáo

,Nghệ thuật cắt lá,Kanat Nurtazin,tác phẩm nghệ thuật,sản phẩm độc đáo

,Nghệ thuật cắt lá,Kanat Nurtazin,tác phẩm nghệ thuật,sản phẩm độc đáo

,Nghệ thuật cắt lá,Kanat Nurtazin,tác phẩm nghệ thuật,sản phẩm độc đáo

,Nghệ thuật cắt lá,Kanat Nurtazin,tác phẩm nghệ thuật,sản phẩm độc đáo

,Nghệ thuật cắt lá,Kanat Nurtazin,tác phẩm nghệ thuật,sản phẩm độc đáo

,Nghệ thuật cắt lá,Kanat Nurtazin,tác phẩm nghệ thuật,sản phẩm độc đáo

Vẫn Còn, Click để xem tiếp