GiangImgs
6 năm trước

[ Mẹo vặt ] 20 mẹo tiết kiệm thời gian trong nhà bếp

Nấu nướng và dành thời gian trong nhà bếp đôi lúc lâu la, mất thì giờ và có thể làm cho bạn cảm thấy dường như bạn dành toàn bộ cuộc sống của mình trong căn

<h2>Nấu nướng v&agrave; d&agrave;nh thời gian trong nh&agrave; bếp đ&ocirc;i l&uacute;c l&acirc;u la, mất th&igrave; giờ v&agrave; c&oacute; thể l&agrave;m cho bạn cảm thấy dường như bạn d&agrave;nh to&agrave;n bộ cuộc sống của m&igrave;nh trong căn ph&ograve;ng n&agrave;y. C&ocirc;ng việc nh&agrave; bếp kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng kh&oacute; khăn v&agrave; thực sự c&oacute; thể tiết kiệm kha kh&aacute; thời gian bằng một v&agrave;i mẹo đơn giản sau:</h2> <h3><strong>1) L&agrave;m ấm trứng </strong></h3> <p>Nhiều c&ocirc;ng thức nấu ăn cần chế biến bằng những quả trứng ở nhiệt độ thường; ch&uacute;ng ta lại hay bảo quản trứng trong tủ lạnh. Muốn l&agrave;m ấm trứng nhanh v&agrave; tiết kiệm thời gian h&atilde;y đặt trứng v&agrave;o một c&aacute;i b&aacute;t nước ấm. Hiệu quả tức th&igrave;!</p> <p><img alt="Làm ấm trứng" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/lam-am-trung.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p style="text-align:center"><em>By Andr&eacute;s Nieto Porras from Palma de Mallorca, Espa&ntilde;a ([H] Huevo Hervido Uploaded by russavia) [CC-BY-SA-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons</em></p> <h3><strong>2) Hết sốt Mayonnaise </strong></h3> <p>Chai sốt mayonnaise l&agrave; thứ m&agrave; bạn lu&ocirc;n tống v&agrave;o tủ lạnh v&agrave; qu&ecirc;n bẵng đi kh&ocirc;ng biết trong chai c&ograve;n hay hết cho đến khi bạn cần d&ugrave;ng đến n&oacute;. Bạn kh&ocirc;ng cần phải mất c&ocirc;ng ra chợ, si&ecirc;u thị hay cửa h&agrave;ng tạp h&oacute;a v&agrave;o giữa trưa chỉ để mua một chai mayonnaise đ&acirc;u. H&atilde;y thử trộn một quả trứng v&agrave; dầu ăn với nhau để tạo ra sốt mayonnaise phi&ecirc;n bản nh&agrave; l&agrave;m.</p> <p><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/Mayonnaise.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p style="text-align:center"><em>By Miansari66 (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons</em></p> <h3><strong>3) Kiểm tra xem trứng ung&nbsp;hay chưa</strong></h3> <p>Trứng c&oacute; thể bị hỏng giống như bất kỳ loại thực phẩm n&agrave;o trong tủ lạnh. Một c&aacute;ch chắc chắn để kiểm tra xem trứng đ&atilde; hỏng hay chưa l&agrave; đặt ch&uacute;ng trong b&aacute;t nước lạnh. Nếu n&oacute; ch&igrave;m nghĩa l&agrave; c&ograve;n d&ugrave;ng tốt, nếu n&oacute; nổi l&ecirc;n tr&ecirc;n th&igrave; h&atilde;y vứt n&oacute; đi.</p> <p><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/kiem-tra-trung-ung.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p style="text-align:center"><em>Image Source https://flic.kr/p/5Ttzm8 by Wonderlane</em></p> <h3><strong>4) Đừng đổ nước d&ugrave;ng (nước l&egrave;o)</strong></h3> <p><strong></strong></p> <p>Nước d&ugrave;ng (nước l&egrave;o) thường được nấu nhiều hơn so với lượng cần thiết để chế biến m&oacute;n ăn, v&igrave; vậy rất nhiều người ăn xong m&oacute;n đ&oacute; th&igrave; đổ lượng nước d&ugrave;ng (nước l&egrave;o) chưa d&ugrave;ng đến đi. H&atilde;y tiết kiệm bằng c&aacute;ch cho lượng nước d&ugrave;ng (nước l&egrave;o) đ&oacute; v&agrave;o ngăn đ&aacute;. Chỉ cần h&acirc;m n&oacute;ng lại v&agrave; bạn đ&atilde; c&oacute; một ch&eacute;n nước l&egrave;o ngon l&agrave;nh trong bữa kế tiếp!</p> <p><img alt="Image Source https://flic.kr/p/bpiWj9 by Renée Suen" src="http://www.reshareable.tv/files/2014/06/Image-4.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p style="text-align:center"><em>Image Source https://flic.kr/p/bpiWj9 by Ren&eacute;e Suen</em></p> <h3><strong>5) Giữ m&oacute;n salad tr&aacute;i bơ được tươi</strong></h3> <p>Salad tr&aacute;i bơ l&agrave; một trong những m&oacute;n rất kh&oacute; để giữ tươi. Để tr&aacute;nh m&oacute;n n&agrave;y bị oxy h&oacute;a v&agrave; chuyển sang m&agrave;u n&acirc;u, bạn h&atilde;y rưới &iacute;t nước l&ecirc;n tr&ecirc;n.</p> <p><img alt="Image Source https://flic.kr/p/7iryW5 by Jennifer" src="http://www.reshareable.tv/files/2014/06/Image-5.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p style="text-align:center"><em>Image Source https://flic.kr/p/7iryW5 by Jennifer</em></p> <h3><strong>6) Ăn ki&ecirc;ng Gluten </strong></h3> <p>Nếu bạn đang ăn ki&ecirc;ng gluten*, nhưng vẫn th&iacute;ch c&aacute;c loại thực phẩm tinh bột bạn c&oacute; thể dễ d&agrave;ng tự l&agrave;m bột b&aacute;nh. Xay ngũ cốc gạo lứt hoặc b&aacute;nh quy kh&ocirc;ng chứa gluten bằng m&aacute;y xay sinh tố để l&agrave;m bột b&aacute;nh m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; chứa gluten.</p> <p><img alt="Image Source https://flic.kr/p/8kXDi by Marlana Shipley" src="http://www.reshareable.tv/files/2014/06/Image-6.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p style="text-align:center"><em>Image Source https://flic.kr/p/8kXDi by Marlana Shipley</em></p> <h3><strong>7) L&agrave;m bơ mềm hơn </strong></h3> <p>Nhiều người qu&ecirc;n bỏ thanh bơ ra khỏi tủ lạnh để gi&atilde; đ&ocirc;ng trước khi chế biến c&aacute;c m&oacute;n ăn. Nhanh ch&oacute;ng l&agrave;m mềm bơ bằng c&aacute;ch nạo n&oacute;&nbsp; ra hoặc c&aacute;n đều.</p> <p><em><img alt="By Carey Tilden (Butter) [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons" class="size-full wp-image-15702" src="http://www.reshareable.tv/files/2014/06/Image-7.jpg" style="display:block; height:426px; margin-left:auto; margin-right:auto; width:640px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>By Carey Tilden (Butter) [CC-BY-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons</em></p> <h3><strong>8) Cắt b&aacute;nh ngọt cho đẹp</strong></h3> <p>L&aacute;t b&aacute;nh cắt ra đ&ocirc;i khi tr&ocirc;ng rất nham nhở như ăn dở. H&atilde;y cắt l&aacute;t b&aacute;nh của bạn cho gọn g&agrave;ng hơn bằng c&aacute;ch để con dao dưới v&ograve;i nước n&oacute;ng trước khi đem cắt.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Image Source https://flic.kr/p/dfUNEu by Farrukh" class="size-full wp-image-15703" src="http://www.reshareable.tv/files/2014/06/Image-8.jpg" style="height:361px; width:640px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Image Source https://flic.kr/p/dfUNEu by Farrukh</em></p> <h3><strong>9) Sử dụng giấy nến (Parchment Paper) thay v&igrave; cup giấy (Cupcake Liner) để l&agrave;m Cupcake</strong></h3> <p>Nếu đang l&agrave;m Cupcake m&agrave; bạn bỗng hết giấy Cupcake Liner th&igrave; đừng vội chạy ra cửa h&agrave;ng. H&atilde;y d&ugrave;ng giấy nến thay thế v&agrave; l&oacute;t dưới b&aacute;nh như một tấm nướng chống d&iacute;nh chảo.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Image Source https://flic.kr/p/2kV2zb by Karen" class="size-full wp-image-15704" src="http://www.reshareable.tv/files/2014/06/Image-9.jpg" style="height:480px; width:640px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Image Source https://flic.kr/p/2kV2zb by Karen</em></p> <h3><strong>10) Hai l&ograve; vi s&oacute;ng c&ugrave;ng một l&uacute;c </strong></h3> <p>Hầu hết c&aacute;c l&ograve; vi s&oacute;ng kh&ocirc;ng c&oacute; đủ chỗ để đặt hai chiếc b&aacute;t v&agrave;o trong c&ugrave;ng một l&uacute;c. Giải quyết vấn đề n&agrave;y bằng c&aacute;ch &uacute;p ngược một c&aacute;i ly xuống cạnh c&aacute;i b&aacute;t thứ nhất. Đặt c&aacute;i b&aacute;t thứ hai l&ecirc;n c&aacute;i đ&iacute;t ly. Như vậy bạn đ&atilde; tiết kiệm thời gian khi chế ra một c&aacute;i l&ograve; vi s&oacute;ng hiệu suất gấp đ&ocirc;i rồi.</p> <h3><strong>11) Tự l&agrave;m vỏ b&aacute;nh Taco (loại b&aacute;nh truyền thống Mexico)</strong></h3> <p>H&atilde;y tiết kiệm tiền mua những chiếc khay chỉ c&oacute; t&aacute;c dụng l&agrave;m vỏ b&aacute;nh Taco đắt đỏ v&agrave; khoa trương bằng c&aacute;ch lật ngược chiếc khay nướng b&aacute;nh muffin v&agrave; đặt Tortilla (b&aacute;nh m&igrave; Mexico d&ugrave;ng l&agrave;m vỏ b&aacute;nh Taco) ở giữa bốn ly đảo ngược. C&aacute;ch n&agrave;y sẽ cho bạn một c&aacute;i vỏ b&aacute;nh Taco lớn, gi&ograve;n hương vị v&agrave; c&oacute; h&igrave;nh thoi gần như ho&agrave;n hảo.</p> <p style="text-align:center"><em>&nbsp;<img alt="Image Source https://flic.kr/p/8qJ95D by Jill" class="size-full wp-image-15705" src="http://www.reshareable.tv/files/2014/06/Image-10.jpg" style="height:480px; width:640px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Image Source https://flic.kr/p/8qJ95D by Jill</em></p> <h3><strong>12) Giữ c&aacute;c loại rau thơm được tươi </strong></h3> <p>Bạn thường mua thừa lượng rau thơm cần thiết. H&atilde;y giữ số c&ograve;n thừa bằng c&aacute;ch rửa sạch, th&aacute;i nhỏ v&agrave; trộn với dầu &ocirc; liu hoặc nước l&egrave;o, nh&eacute;t l&ecirc;n ngăn đ&aacute;. Ch&uacute;ng sẽ giữ được l&acirc;u thậm ch&iacute; cả trong v&agrave;i th&aacute;ng.</p> <p></p> <h3><strong>13) Giữ m&agrave;u tr&aacute;i c&acirc;y m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; vị chua</strong></h3> <p>Nhiều người d&ugrave;ng nước chanh để ch&agrave; l&ecirc;n miếng t&aacute;o đ&atilde; gọt tr&aacute;nh cho n&oacute; ngả m&agrave;u n&acirc;u khi ăn kh&ocirc;ng hết. Điều n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m cho tr&aacute;i c&acirc;y c&oacute; vị chua. Trộn 1 phần mật ong v&agrave; 2 phần nước để tạo ra dung dịch giữ m&agrave;u tr&aacute;i c&acirc;y m&agrave; kh&ocirc;ng bị đổi vị.</p> <p><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/giu-mau-trai-cay.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p style="text-align:center"><em>Image Source https://flic.kr/p/39oG by Niall Kennedy</em></p> <h3><strong>14) Đừng bỏ ph&iacute; những chất d&iacute;nh</strong></h3> <p>Khi bạn đong những chất d&iacute;nh như mật đường hoặc mật ong, đ&ocirc;i khi n&oacute; c&oacute; thể bị d&iacute;nh ở cốc đong hoặc th&igrave;a đong khiến cho lượng cần d&ugrave;ng bị &iacute;t đi m&agrave; bạn kh&ocirc;ng biết. Khắc phục bằng c&aacute;ch b&ocirc;i l&ecirc;n th&igrave;a hoặc cốc đong một ch&uacute;t dầu ăn.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Image Source https://flic.kr/p/5TBrtA by angelica.paciocco" class="size-full wp-image-15707" src="http://www.reshareable.tv/files/2014/06/Image-12.jpg" style="height:448px; width:640px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Image Source https://flic.kr/p/5TBrtA by angelica.paciocco</em></p> <h3><strong>15) L&agrave;m bột b&aacute;nh</strong></h3> <p>Khi bạn l&agrave;m b&aacute;nh h&atilde;y tăng gấp đ&ocirc;i c&ocirc;ng thức. Phần bột b&aacute;nh gấp đ&ocirc;i đ&oacute; h&atilde;y vi&ecirc;n tr&ograve;n giống như khi cho v&agrave;o l&ograve; nướng v&agrave; đặt n&oacute; v&agrave;o trong tủ lạnh. Theo c&aacute;ch n&agrave;y, chỉ cần cho v&agrave;o l&ograve; nướng bất k&igrave; khi n&agrave;o muốn bạn sẽ c&oacute; b&aacute;nh ăn.</p> <p><img alt="Image Source https://flic.kr/p/4fwntL by Laura Blankenship" class="size-full wp-image-15708" src="http://www.reshareable.tv/files/2014/06/Image-13.jpg" style="display:block; height:480px; margin-left:auto; margin-right:auto; width:640px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Image Source https://flic.kr/p/4fwntL by Laura Blankenship</em></p> <h3><strong>16) Kh&ocirc;ng bị chảy nước mắt khi b&oacute;c h&agrave;nh </strong></h3> <p>B&oacute;c h&agrave;nh, băm h&agrave;nh c&oacute; thể l&agrave;m cho mắt bạn bị cay v&agrave; chảy nước mắt. Bạn c&oacute; thể tr&aacute;nh bằng c&aacute;ch l&agrave;m lạnh củ h&agrave;nh, nhai kẹo cao su hoặc đặt một miếng b&aacute;nh m&igrave; giữa miệng.</p> <p style="text-align:center"><img alt="Image Source https://flic.kr/p/8k4Zi4 by Punk Marciano" class="size-full wp-image-15709" src="http://www.reshareable.tv/files/2014/06/Image-14.jpg" style="height:425px; width:640px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Image Source https://flic.kr/p/8k4Zi4 by Punk Marciano</em></p> <h3><strong>17) H&acirc;m n&oacute;ng m&igrave; ống</strong></h3> <p>H&acirc;m m&igrave; ống trong l&ograve; vi s&oacute;ng thường kh&ocirc;ng được đều, chỗ c&ograve;n lạnh, chỗ đ&atilde; n&oacute;ng v&agrave; cứng lại. H&atilde;y xếp m&igrave; ống xung quanh cạnh dĩa v&agrave; chừa một lỗ trống ở giữa, điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p m&igrave; ống n&oacute;ng đều.</p> <h3><strong>18) Giữ Cocktail lạnh</strong></h3> <p>Những vi&ecirc;n đ&aacute; lạnh khi tan ra c&oacute; thể thay đổi hương vị của rượu v&agrave; cocktail v&agrave; c&oacute; thể pha lo&atilde;ng nồng độ cồn trong đ&oacute;. H&atilde;y giữ một v&agrave;i tr&aacute;i nho đ&ocirc;ng lạnh trong tủ lạnh, cho v&agrave;o cocktail hoặc rượu để tr&aacute;nh vấn đề n&ecirc;u tr&ecirc;n.</p> <p><img alt="Image Source https://flic.kr/p/j7r39 by Kim" class="size-full wp-image-15710" src="http://www.reshareable.tv/files/2014/06/Image-15.jpg" style="display:block; height:480px; margin-left:auto; margin-right:auto; width:640px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Image Source https://flic.kr/p/j7r39 by Kim</em></p> <h3><strong>19) Tr&aacute;nh tr&agrave;o nước</strong></h3> <p>Bạn c&oacute; thể tr&aacute;nh tr&agrave;o nước khi đun s&ocirc;i hoặc hầm bằng c&aacute;ch mở nắp vung v&agrave; đặt ngang một chiếc th&igrave;a gỗ l&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;i nồi.</p> <h3><strong>20) &nbsp;Sử dụng đồ văn ph&ograve;ng</strong></h3> <p>Nếu bạn kh&ocirc;ng c&oacute; phễu hoặc kh&ocirc;ng muốn mua một c&aacute;i, bạn c&oacute; thể sử dụng chiếc phong b&igrave; văn ph&ograve;ng. Cắt một g&oacute;c, mở ra v&agrave; d&ugrave;ng n&oacute; như một c&aacute;i phễu (thường d&ugrave;ng cho đồ kh&ocirc; nh&eacute;).&nbsp;</p> <p>*<strong>Gluten</strong> l&agrave; chất protein ch&iacute;nh trong một số hạt ngũ cốc như c&aacute;c loại hạt l&uacute;a m&igrave; (bulgur, durum, semolina, spelt, faro...)cũng như trong l&uacute;a mạch (barley, rye) v&agrave; triticale (pha giống l&uacute;a m&igrave;+l&uacute;a mạch). Gluten cũng c&oacute; thể c&oacute; mặt trong một v&agrave;i thương hiệu s&ocirc;c&ocirc;la, thịt cua giả (surimi), thịt chế biến (deli meat) , nước tương, vitamin v&agrave; ngay cả trong v&agrave;i loại kem đ&aacute;nh răng. Do kh&ocirc;ng tan trong nước n&ecirc;n gluten c&oacute; thể được tinh chế bằng c&aacute;ch rửa với nước để t&aacute;ch khỏi tinh bột. Gluten kh&aacute;c với protein trong c&aacute;c hạt ngũ cốc kh&aacute;c (như gạo)&nbsp; v&agrave; trong thịt (chẳng hạn như thịt b&iacute;p-tết) l&agrave; chất kh&oacute; được ti&ecirc;u ho&aacute; ho&agrave;n to&agrave;n bởi cơ thể con người. Một số người c&oacute; phản ứng kh&ocirc;ng dung nạp với gluten, dẫn đến c&aacute;c bệnh như bệnh celiac, bệnh tự miễn. (Nguồn: Internet)</p>

Chủ đề chính: #mẹo_vặt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn