Giọng minion trong Kẻ cắp mặt trăng 2015 như thế nào?

Những hình ảnh và âm thanh đầu tiên được trích từ phim Kẻ cắp mặt trăng 2015. Mặc dù không hiểu gì nhưng nghe rất nhộn. Ba tô cà... :))

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Những hình ảnh và âm thanh đầu tiên  được trích từ phim Kẻ cắp mặt trăng 2015. Mặc dù không hiểu gì nhưng nghe rất nhộn. Ba tô cà... :))