Giọng minion trong Kẻ cắp mặt trăng 2015 như thế nào?

Những hình ảnh và âm thanh đầu tiên được trích từ phim Kẻ cắp mặt trăng 2015. Mặc dù không hiểu gì nhưng nghe rất nhộn. Ba tô cà... :))

3,550
Bình chọn: 0

Những hình ảnh và âm thanh đầu tiên  được trích từ phim Kẻ cắp mặt trăng 2015. Mặc dù không hiểu gì nhưng nghe rất nhộn. Ba tô cà... :))


Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
0
đánh giá tốt