Mỗi câu nói là một nguyên tắc sống của Đức Đạt Lai Lạt Ma

Ohay xin giới thiệu với bạn 18 câu nói nổi tiếng của Đức Đạt Lai Lạt Ma mà mỗi câu nói là một nguyên tắc sống tuyệt vời, đáng để chúng ta suy ngẫm và thực hiện.

1. Hãy luôn nhớ rằng tình yêu vĩ đại và thành tựu to lớn đều tiềm ẩn cả những nguy cơ lớn.

1. Hãy luôn nhớ rằng tình yêu vĩ đại và thành tựu to lớn đều tiềm ẩn cả những nguy cơ lớn.,nguyên tắc sống,Đạt Lai Lạt Ma,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm

2. Khi chịu tổn thất, đừng để mất bài học.

2. Khi chịu tổn thất, đừng để mất bài học.,nguyên tắc sống,Đạt Lai Lạt Ma,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm

3. Hãy làm theo 3 chữ “T” này: Tôn trọng bản thân – Tôn trọng những người khác – Trách nhiệm với tất cả mọi hành động của mình.

3. Hãy làm theo 3 chữ “T” này: Tôn trọng bản thân – Tôn trọng những người khác – Trách nhiệm với tất cả mọi hành động của mình.,nguyên tắc sống,Đạt Lai Lạt Ma,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm

4. Hãy nhớ rằng: Không đạt được điều bạn mong muốn đôi khi lại là một may mắn tuyệt vời.

4. Hãy nhớ rằng: Không đạt được điều bạn mong muốn đôi khi lại là một may mắn tuyệt vời.,nguyên tắc sống,Đạt Lai Lạt Ma,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm

5. Hãy học các nguyên tắc để biết phá vỡ nguyên tắc đúng cách.

5. Hãy học các nguyên tắc để biết phá vỡ nguyên tắc đúng cách.,nguyên tắc sống,Đạt Lai Lạt Ma,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm

6. Đừng để bất hòa nhỏ làm tổn thương mối quan hệ lớn.

6. Đừng để bất hòa nhỏ làm tổn thương mối quan hệ lớn.,nguyên tắc sống,Đạt Lai Lạt Ma,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm

7. Khi nhận ra bạn vừa mắc lỗi, hãy ngay lập tức sửa chữa sai lầm.

7. Khi nhận ra bạn vừa mắc lỗi, hãy ngay lập tức sửa chữa sai lầm.,nguyên tắc sống,Đạt Lai Lạt Ma,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm

8. Dành chút thời gian ở một mình mỗi ngày.

8. Dành chút thời gian ở một mình mỗi ngày.,nguyên tắc sống,Đạt Lai Lạt Ma,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm

9. Mở rộng vòng tay để thay đổi, nhưng đừng để tuột mất các giá trị của bạn.

9. Mở rộng vòng tay để thay đổi, nhưng đừng để tuột mất các giá trị của bạn.,nguyên tắc sống,Đạt Lai Lạt Ma,câu nói hay,trích dẫn hay,suy ngẫm

Vẫn Còn, Click để xem tiếp