Mỗi chúng ta tồn tại trên đời đều có một lý do

Mỗi chúng ta đều là một món quà của tạo hóa và sự tồn tại của mỗi người đều có một lý do. Bất kể bạn là ai, bạn cũng luôn là người đặc biệt và giá trị với thế giới này...

Một số người được sinh ra cho âm nhạc.

Một số người được sinh ra cho âm nhạc.,sống với ước mơ,sống có mục đích,sống trọn vẹn,sự tồn tại của mỗi người

Một số được sinh ra để chinh phục đại dương

Một số được sinh ra để chinh phục đại dương,sống với ước mơ,sống có mục đích,sống trọn vẹn,sự tồn tại của mỗi người

và khám phá vũ trụ.

và khám phá vũ trụ.,sống với ước mơ,sống có mục đích,sống trọn vẹn,sự tồn tại của mỗi người

Một số có mặt trên đời để chia sẻ tình thương của Thượng đế.

Một số có mặt trên đời để chia sẻ tình thương của Thượng đế.,sống với ước mơ,sống có mục đích,sống trọn vẹn,sự tồn tại của mỗi người

Một số là họa sĩ.

Một số là họa sĩ.,sống với ước mơ,sống có mục đích,sống trọn vẹn,sự tồn tại của mỗi người

Một số là các bà mẹ

Một số là các bà mẹ,sống với ước mơ,sống có mục đích,sống trọn vẹn,sự tồn tại của mỗi người

và một số là thầy cô.

và một số là thầy cô.,sống với ước mơ,sống có mục đích,sống trọn vẹn,sự tồn tại của mỗi người

Chúng ta được sinh ra với một món quà.

Chúng ta được sinh ra với một món quà.,sống với ước mơ,sống có mục đích,sống trọn vẹn,sự tồn tại của mỗi người

Chúng ta được sinh ra với một mục đích đặc biệt.

Chúng ta được sinh ra với một mục đích đặc biệt.,sống với ước mơ,sống có mục đích,sống trọn vẹn,sự tồn tại của mỗi người

Hãy sống với ước mơ. Hãy sống có mục đích. Và hãy sống trọn vẹn cuộc sống của chính mình.

Hãy sống với ước mơ. Hãy sống có mục đích. Và hãy sống trọn vẹn cuộc sống của chính mình.,sống với ước mơ,sống có mục đích,sống trọn vẹn,sự tồn tại của mỗi người

Tác giả: Jpaul

Biên tập: Ngọc Hà - Ohay TV

Xem thêm