Môn kinh tế phát triển và những điều bật mí

Trải qua một môn học siêu khó nhằn với lượng kiến thức đầy thử thách thì những kinh nghiệm cho người học sau là vô cùng bổ ích và lý thú. Bạn có cần không?

1. Tăng trưởng và phát triển kinh tế cùng sơ lược về KTPT

Môn kinh tế phát triển nằm trong khoa Kinh tế quốc tế của trường Ngoại Thương được xem là một môn học tổng hợp và nhiều lý thuyết. Có thể kể đến hàng loạt như: Các mô hình tăng trưởng kinh tế, các mô hình về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, các mô hình về bất bình đẳng trong phân phối thu nhập.

Tuy nhiên đầu tiên phải đề cập đến đối tượng nghiên cứu của KTPT là nền kinh tế đang phát triển. Trên cơ sở các đặc trưng khác biệt với các quốc gia phát triển, KTPT nghiên cứu nguyên lý để phát triển kinh tế trong điều kiện kém phát triển.

Kinh tế phát triển phân biệt rõ tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế. Với tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập của một nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi đó, phát triển kinh tế thì không có khái niệm cụ thể, rất nhiều người đưa ra khái niệm cho phát triển kinh tế ví dụ như: M.Gillis, M.PTorado, Dudley Seers, Colman và F.Nixon, ... Tuy nhiên có thể tóm lại rằng, phát triển kinh tế có 3 khía cạnh: tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các yếu tố xã hội.

Có thể nói rằng, tăng trưởng là phương tiện của phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế thể hiện sự biến đổi về chất lượng của nền kinh tế, mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế là các chỉ số xã hội.  

,kinh tế phát triển,FTU,Đại học ngoại thương

2. Các mô hình tăng trưởng kinh tế

Các bạn sẽ phải choáng ngợp trước danh sách các mô hình, lý thuyết tăng trưởng kinh tế của bộ môn KTPT.

2.1. Các lý thuyết về sự giới hạn tài nguyên

Trong đây có 5 lý thuyết, đó là học thuyết dân số của Malthus, mô hình tối đa hóa lợi ích gia đình, lý thuyết Vent for Surplus, Lý thuyết về mặt hàng chủ lực và cuối cùng quan trọng nhất, đặc trưng nhất của KTPT là Căn bệnh Hà Lan.

(cụ thể sẽ có ở phần khác)

2.2. Mô hình cổ điển của tăng trưởng kinh tế với lý thuyết Adam Smiths và Ricardo

Adam Smiths được mệnh danh là cha đẻ của nền kinh tế học, nhưng Ricardo được gọi nhà kinh tế học cổ điển xuất sắc nhất.

2.3. Mô hình của K.marx về tăng trưởng kinh tế

2.4. Mô hình tân cổ điển về tăng trưởng kinh tế trong đó đặc biệt phải kể đến hàm sản xuất Cobb - Douglas

2.5. Mô hình của Keynes về tăng trưởng kinh tế trong đó có trình bày về mô hình Harrod - Domar

2.6. Lý thuyết tăng trưởng của kinh tế học hiện đại

2.7. Mô hình của Rostow với 5 giai đoạn

2.8. Lý thuyết tăng trưởng cân bằng

2.9. Mô hình bẫy cân bằng ở mức thấp

,kinh tế phát triển,FTU,Đại học ngoại thương

3. Mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

Chứng minh tính đúng đắn cho việc chuyển dịch thì có quy luật về cung có quy luật tăng năng suất lao động của Fisher và về phía cầu có quy luật tiêu dùng của Engel.

Ngoài ra còn có mô hình lý thuyết như

3.1. Mô hình Rostow

3.2. Mô hình hai khu vực cổ điển của Lewis

3.3. Mô hình hai khu vực tân cổ điển

3.4. Mô hình hai khu vực của H.oshima

,kinh tế phát triển,FTU,Đại học ngoại thương

4. Mô hình bất bình đẳng thu nhập

Gồm có: giả thuyết chữ U ngược của Kuznets, mô hình tăng trưởng trước, bình đẳng sau của Lewis, Mô hình tăng trưởng đi đôi với bình đẳng của H.Oshima và mô hình phân phối lại cùng với tăng trưởng kinh tế của World Bank.

Nguồn: tài liệu học tập.