Một bài hát ý nghĩa có sự tham gia của Katy Perry

Bài hát nổi tiếng Imagine của John Lennon được thực hiện bởi Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) với sự tham gia của Katy Perry và nhiều ngôi sao khác

1,111
Bình chọn: 0

Bài hát nổi tiếng Imagine của John Lennon được thực hiện bởi Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) với sự tham gia của Katy Perry và nhiều ngôi sao khác với mục đích kêu gọi Quyền trẻ em ở Châu Phi. Một bài hát ý nghĩa đáng để nghiền ngẫm!

Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
0
đánh giá tốt

Bài liên quan: Katy Perry, ý nghĩa, Imagine, John Lennon,