Một bài hát ý nghĩa có sự tham gia của Katy Perry

Bài hát nổi tiếng Imagine của John Lennon được thực hiện bởi Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) với sự tham gia của Katy Perry và nhiều ngôi sao khác

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Bài hát nổi tiếng Imagine của John Lennon được thực hiện bởi Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) với sự tham gia của Katy Perry và nhiều ngôi sao khác với mục đích kêu gọi Quyền trẻ em ở Châu Phi. Một bài hát ý nghĩa đáng để nghiền ngẫm!

  • Bài liên quan: Katy Perry, ý nghĩa, Imagine, John Lennon,