Một câu chuyện tình buồn của Châu Tinh Trì :((((

Đã từng có 1 tình yêu chân thật đang ở ngay trước mặt tôi , nhưng tôi không biết chân trọng , đến khi mất đi tôi mới hối không kịp ...

Đã từng có 1 tình yêu chân thật đang ở ngay  trước mặt tôi , nhưng tôi không biết chân trọng , đến khi mất đi tôi mới hối không kịp , trên thế gian còn gì hơn được sự đau khổ này ??? Nếu như ông trời cho tôi một cơ hội trở lại lần nữa , tôi nhất định sẽ nói với người con gái đó 3 chữ ( A Yêu Em ).Nếu buộc phải có kỳ hạn cho đoạn tình này , tôi hy vọng …sẽ là 1 vạn năm …


  • Bài liên quan: châu tinh trì,