Một chú gấu đang ngủ sao? Hãy nhìn kỹ lần nữa, bạn sẽ không tin vào mắt mình!

Nghệ nhân cắt giấy Calvin Nicholls đã làm việc với giấy trong suốt 25 năm và ông đã sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp đến kinh ngạc. Hãy chuẩn bị tâm lý đi, bạn sẽ không thể tin nổi vào mắt mình!

Nghệ nhân cắt giấy Calvin Nicholls đã làm việc với giấy trong suốt 25 năm và ông đã sáng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp đến kinh ngạc. Hãy chuẩn bị tâm lý đi, bạn sẽ không thể tin nổi vào mắt mình!

Sống động đến từng chi tiết.

Sống động đến từng chi tiết.,tác phẩm nghệ thuật,nghệ thuật cắt giấy,cắt giấy,cắt giấy 3D,Calvin Nicholls

Công phu và tỉ mỉ.

Công phu và tỉ mỉ.,tác phẩm nghệ thuật,nghệ thuật cắt giấy,cắt giấy,cắt giấy 3D,Calvin Nicholls

Loạt ảnh này đặc biệt thích hợp với chủ đề "Sở thú bằng giấy".

Loạt ảnh này đặc biệt thích hợp với chủ đề "Sở thú bằng giấy".,tác phẩm nghệ thuật,nghệ thuật cắt giấy,cắt giấy,cắt giấy 3D,Calvin Nicholls

Để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật này, ông bắt đầu bằng cách quan sát động vật và phác họa lại những chuyển động của chúng trong đời thực.

Để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật này, ông bắt đầu bằng cách quan sát động vật và phác họa lại những chuyển động của chúng trong đời thực.,tác phẩm nghệ thuật,nghệ thuật cắt giấy,cắt giấy,cắt giấy 3D,Calvin Nicholls

Một tác phẩm cắt giấy 3D hoàn hảo.

Một tác phẩm cắt giấy 3D hoàn hảo.,tác phẩm nghệ thuật,nghệ thuật cắt giấy,cắt giấy,cắt giấy 3D,Calvin Nicholls

Ông cắt giấy thành hàng nghìn mảnh nhỏ và dán chúng lại với nhau để tạo thành mỗi con vật.

Ông cắt giấy thành hàng nghìn mảnh nhỏ và dán chúng lại với nhau để tạo thành mỗi con vật.,tác phẩm nghệ thuật,nghệ thuật cắt giấy,cắt giấy,cắt giấy 3D,Calvin Nicholls

Kết cấu hoàn hảo đến mức kinh ngạc.

Kết cấu hoàn hảo đến mức kinh ngạc.,tác phẩm nghệ thuật,nghệ thuật cắt giấy,cắt giấy,cắt giấy 3D,Calvin Nicholls

Các chi tiết phải thật chính xác để tạo được chiều sâu cho tác phẩm.

Các chi tiết phải thật chính xác để tạo được chiều sâu cho tác phẩm.,tác phẩm nghệ thuật,nghệ thuật cắt giấy,cắt giấy,cắt giấy 3D,Calvin Nicholls

Đó là công việc vô cùng tinh tế.

Đó là công việc vô cùng tinh tế.,tác phẩm nghệ thuật,nghệ thuật cắt giấy,cắt giấy,cắt giấy 3D,Calvin Nicholls

Vẫn Còn, Click để xem tiếp