MỘT HÀNH ĐỘNG, HAI BỨC HÌNH VÀ BÀI HỌC CỰC KÌ Ý NGHĨA

Chỉ một hành động mà làm thay đổi cả câu chuyện.

Chỉ che một chỗ cũng đủ để thay đổi cả một câu chuyện.

Trong cuộc đời, sẽ không ít những tình huống, những câu chuyện mà con người ta chỉ cần làm một hành động, nói khác đi một vài câu hay chỉ che đậy một chỗ cũng đủ để đổi trắng thay đen, đủ để khiến người ta hiểu câu chuyện đó theo cách khác. 

Bức ảnh gốc là đây.

Bức ảnh gốc là đây. ,

Bức ảnh nằm trong khuôn viên một ngôi trường. 

Và bức ảnh sau khi người ta đã che lên nó một cái mền.

Và bức ảnh sau khi người ta đã che lên nó một cái mền. ,

Rõ ràng là, mọi thứ đã thay đổi, cái chăn ấy, che đi một phần bức tượng khiến người ta nhìn nó với một suy nghĩ đen tối. 

Ngay sau đó, nhà trường đã phải ra thông báo và để biển "cấm đắp mền cho tượng" để tránh những hình ảnh nhạy cảm như thế này.