Một ngôi nhà sang trọng - Xem và suy ngẫm

Người ta phấn đấu cả đời để có được một ngôi nhà sang trọng, đẹp đẽ, nhưng sự phấn đấu ấy có đáng khi mà mọi thứ: tình yêu, tinh thần...

Có rất nhiều người luôn ước mơ rằng sau này mình sẽ được ở trong một ngôi nhà to lớn, sang trọng, đầy đủ tiên nghi. Họ phấn đấu cả đời, làm việc cật lực để hoàn thành ước mơ đó. Nhưng chúng ta có nên đánh đổi mọi thứ: tình yêu, tình thân để đến cuối cùng ở một mình trong "chiếc lồng đẹp đẽ" giống nhân vật trong truyện tranh dưới đây?

ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ

ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ

ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ

ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ

ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ

ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ


ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ

ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ

ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ

ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ

ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ


ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ

ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ

ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ

ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ

ảnh suy ngẫm,sống tốt,người hạnh phúc,mua nhà,làm việc chăm chỉ