Dũng Hero
Chuyên viên pháp lý tại Thành phố Hồ Chí Minh

Một số lầm tưởng về thừa kế

Đăng 1 tuần trước
Một số lầm tưởng về thừa kế

1. Cứ có tên trong di chúc là sẽ được hưởng thừa kế

Theo quy định của pháp luật và cả trên thực tế, việc đầu tiên để xác định chia thừa kế không phải xem ai là người có tên trong đó, mà là tính hợp lệ, hợp pháp và hiệu lực của di chúc có đúng với quy định hay không. Nếu di chúc không đúng với quy định của pháp luật thì di chúc đó không có hiệu lực, tài sản sẽ tiến hành chia thừa kế theo pháp luật. Chính vì vậy người có ý định lập di chúc cần phải có sự tìm hiểu quy định của pháp luật, tốt nhất là nên đến những nơi cung cấp dịch vụ pháp lý để an tâm hơn.

2. Không có tên trong di chúc sẽ không được hưởng thừa kế

Dù di chúc thể hiện ý chí của người lập nên về việc chia phần tài sản của mình, tuy nhiên pháp luật có quy định trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 thì con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng và con thành niên mà không có khả năng lao động vẫn được hưởng thừa kế bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó.

3. Hiểu lầm về hình thức di chúc

Theo quy định của pháp luật, di chúc có 2 hình thức chính đó là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng (chỉ khi không thể lập di chúc bằng văn bản).

Di chúc bằng văn bản bao gồm 4 hình thức:

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

Di chúc bằng văn bản có công chứng.

Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Tính hợp lệ của mỗi hình thức này đều được pháp luật quy định cụ thể, nếu đủ điều kiện thì di chúc đó sẽ coi là có hiệu lực.

Chủ đề chính: #pháp_luật

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn