Một vé quay về tuổi thơ với những hình ảnh miền quê đẹp tuyệt vời

Hãy cùng Ohay quay về tuổi thơ với những hình ảnh miền quê đẹp tuyệt vời của nhiếp ảnh gia Elena Shumilova.

Elena Shumilova là một nhiếp ảnh gia và là mẹ của hai cậu con trai. Ngày xửa ngày xưa, con trai của bà và vật nuôi của họ đã trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện thật sự kỳ diệu về thời thơ ấu...

,ảnh miền quê,ảnh tuổi thơ,quay về tuổi thơ,ảnh thời thơ ấu,những ngày thơ ấu,Elena Shumilova

,ảnh miền quê,ảnh tuổi thơ,quay về tuổi thơ,ảnh thời thơ ấu,những ngày thơ ấu,Elena Shumilova

,ảnh miền quê,ảnh tuổi thơ,quay về tuổi thơ,ảnh thời thơ ấu,những ngày thơ ấu,Elena Shumilova

,ảnh miền quê,ảnh tuổi thơ,quay về tuổi thơ,ảnh thời thơ ấu,những ngày thơ ấu,Elena Shumilova

,ảnh miền quê,ảnh tuổi thơ,quay về tuổi thơ,ảnh thời thơ ấu,những ngày thơ ấu,Elena Shumilova

,ảnh miền quê,ảnh tuổi thơ,quay về tuổi thơ,ảnh thời thơ ấu,những ngày thơ ấu,Elena Shumilova,ảnh miền quê,ảnh tuổi thơ,quay về tuổi thơ,ảnh thời thơ ấu,những ngày thơ ấu,Elena Shumilova

Vẫn Còn, Click để xem tiếp