Múa Dòng Máu Lạc Hồng - Trường THPT Nguyễn Hữu Thận- Quảng Trị

https://www.facebook.com/nguyenhuutung.tqt

Múa Dòng Máu Lạc Hồng - thpt Nguyễn Hữu Thận- Quảng Trị

Tiết mục múa Dòng Máu Lạc Hồng - Trường THPT NGUYỄN HỮU THẬN - Quảng Trị