Mua gì ở Moji vào dịp Noel?

Mua gì ở Moji vào dịp Noel?

1.THÔNG TRANG TRÍ XMAS ĐỂ BÀN FLOWER HẠT XỐP QUẢ THÔNG 20CM

1.THÔNG TRANG TRÍ XMAS ĐỂ BÀN FLOWER HẠT XỐP QUẢ THÔNG 20CM, Giá: Quả thông (45k), Hộp quà 8×20×25 (35k)

2. GẤU BÔNG TREO TRANG TRÍ XMAS SANTA CLAUS NHẢY DÙ

      2.  GẤU BÔNG TREO TRANG TRÍ XMAS SANTA CLAUS NHẢY DÙ, Giá: 260k

3. GỐI GẤU BÔNG TRANG TRÍ XMAS SNOWMAN STAR 42CM

       3. GỐI GẤU BÔNG TRANG TRÍ XMAS SNOWMAN STAR 42CM, Giá: 130k

4. TẤT VỚ HỘP XMAS YOU ARE MAGICAL UNICORN SET4

4. TẤT VỚ HỘP XMAS YOU ARE MAGICAL UNICORN SET4, Giá: 150k

5. TƯỢNG TRANG TRÍ XMAS NUTCRACKER 12CM

5. TƯỢNG TRANG TRÍ XMAS NUTCRACKER 12CM, Giá: 50k

6. BAO TÚI QUÀ XMAS MZ BT21 IDOL 31X27X18CM

6. BAO TÚI QUÀ XMAS MZ BT21 IDOL 31X27X18CM, Giá: 35k

7. HỘP QUÀ MZ BT21 IDOL SPACE 9X24X30

7. HỘP QUÀ MZ BT21 IDOL SPACE 9X24X30, Giá: 45k

8. THIỆP MZ XMAS THỎ MOLANG 12X12

8. THIỆP MZ XMAS THỎ MOLANG 12X12, Giá: 15k

9. THIỆP MZ XMAS UNICORN MAGICAL 12X12

9. THIỆP MZ XMAS UNICORN MAGICAL 12X12, Giá: 15k

10. THIỆP MZ XMAS BT21 BTS IDOL 12X12

10. THIỆP MZ XMAS BT21 BTS IDOL 12X12, Giá: 15k