Mùa hè trong những giấc mơ của tôi

Thăng hoa cùng những khoảnh khắc tuyệt vời của mùa hè mà không phải ai cũng có được. Tôi cũng ước mơ mình sẽ được một lần thử những trò chơi cảm giác mạnh này

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

Thăng hoa cùng những khoảnh khắc tuyệt vời của mùa hè mà không phải ai cũng có được. Tôi cũng ước mơ mình sẽ được một lần thử những trò chơi cảm giác mạnh này. 

Một video được thực hiện bởi Alexander Tikhomirov

Nhạc nền: "Follow Me" by Perfection A

ảnh trò chơi cảm giác mạnh,tuổi trẻ,sống chất