Đây là bài nháp

Muốn tạo ấn tượng tốt với người khác thì đừng làm 4 điều sau

Tạo ấn tượng tốt

Tạo được ấn tượng tốt với người khác là một việc khá cần thiết trong đời sống xã hội của chúng ta. Trong một cuộc phỏng vấn xin việc hay buổi hẹn thì việc bạn thể hiện với người khác như thế nào có thể quyết định sự thành công hay thất bại của bạn. Để được đón nhận thì bạn cần phải thể hiện những phẩm chất như nhiệt tình, đáng tin cậy, có năng lực. Nhưng đôi khi chúng ta lại bỏ qua những điểm đó. Nghiên cứu về sự kiểm soát ấn tượng