Nếu chỉ còn 100 người trên Trái Đất!

Trái Đất chỉ còn lại một ngôi làng với 100 dân sẽ thế nào? bạn sẽ nắm được nhiều thông tin qua ví dụ này đấy

Dân số trên Trái Đất hiện nay vào khoảng hơn 7 tỷ người và con số này đang tăng lên mỗi ngày. Với con số lớn như thế, chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về môi trường, xã hội. Nếu chúng ta thống kê các vấn đề xã hội với con số lớn như thế, có thể khiến bạn rất khó để hình dung. Bây giờ, bạn hãy thử tưởng tượng, Trái Đất chỉ còn lại một ngôi làng với 100 dân thì những vấn đề trên đã dễ hiều hơn rất nhiều.

Nếu Trái Đất chỉ còn 100 người thì:

ảnh trái đất

ảnh trái đất

ảnh trái đất

ảnh trái đất

ảnh trái đất

ảnh trái đất

ảnh trái đất

ảnh trái đất

ảnh trái đất

ảnh trái đất

ảnh trái đất

ảnh trái đất

ảnh trái đấtTheo genk.

  • Bài liên quan: trái đất,