Ngả mũ trước độ lầy của các thánh chống trộm

Xã hội bây giờ một mét vuông có vài chục thằng ăn cắp, nhìn các thánh chống trộm dưới đây bạn sẽ thấy mình vẫn còn nhiều sơ hở lắm.

1. Chống trộm ti vi

1. Chống trộm ti vi,chống trộm hài hước

2. Giỏi thì ăn đi

2. Giỏi thì ăn đi,chống trộm hài hước

3. Hẳn là có tác dụng

3. Hẳn là có tác dụng,chống trộm hài hước

4. Đấy trộm đi

4. Đấy trộm đi,chống trộm hài hước

5. Phong các chống trộm của bợm nhậu

5. Phong các chống trộm của bợm nhậu,chống trộm hài hước

6. Chống trộm đơn sơ

6. Chống trộm đơn sơ,chống trộm hài hước

7. Thế này thì khó lấy quá

7. Thế này thì khó lấy quá,chống trộm hài hước

8. Đi nhậu chỉ sợ mất dép

8. Đi nhậu chỉ sợ mất dép,chống trộm hài hước

Vẫn Còn, Click để xem tiếp
  • Bài liên quan: chống trộm hài hước,