Ngạc nhiên với 13 người trông giống hệt nhân vật hoạt hình

Thật là một điều ngạc nhiên khi ta tìm thấy những con người thật trông giống y hệt như các nhân vật hoạt hình. Dưới đây là 13 người như vậy

Mỗi người chúng ta đều có một cá tính khác nhau, nhưng thỉnh thoảng, chúng ta có thể tình cờ gặp những người trông giống hệt mình (theo như nghiên cứu, một người có thể có tới 6 người giống mình trên thế giới). Và cũng thật là một điều ngạc nhiên khác khi ta tìm thấy những con người thật trông giống y hệt như các nhân vật hoạt hình. Dưới đây là 13 người mà bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi đem so sánh với các nhân vật hoạt hình.

1. Carl của hoạt hình Up:

ảnh người giống nhân vật hoạt hình,sự trùng hợp,nhân vật hoạt hình

2. Russel của hoạt hình Up:

ảnh người giống nhân vật hoạt hình,sự trùng hợp,nhân vật hoạt hình

3. Else - Frozen:

ảnh người giống nhân vật hoạt hình,sự trùng hợp,nhân vật hoạt hình

4. Boo - Monsters Inc:

ảnh người giống nhân vật hoạt hình,sự trùng hợp,nhân vật hoạt hình

5. Ned Flanders - The Simpsons:

ảnh người giống nhân vật hoạt hình,sự trùng hợp,nhân vật hoạt hình

6. Alfredo Linguini - Ratatouille:

ảnh người giống nhân vật hoạt hình,sự trùng hợp,nhân vật hoạt hình

7. Mario and Luigi:

ảnh người giống nhân vật hoạt hình,sự trùng hợp,nhân vật hoạt hình

8. Andy - Toy Story:

ảnh người giống nhân vật hoạt hình,sự trùng hợp,nhân vật hoạt hình

9. Dr. Facilier - Princess ad the Frog:

ảnh người giống nhân vật hoạt hình,sự trùng hợp,nhân vật hoạt hình

10. Rapunzel - Tangled:

ảnh người giống nhân vật hoạt hình,sự trùng hợp,nhân vật hoạt hình

11. Papa Smurf - The Smurfs:

ảnh người giống nhân vật hoạt hình,sự trùng hợp,nhân vật hoạt hình

12. Rosa - Family Guy:

ảnh người giống nhân vật hoạt hình,sự trùng hợp,nhân vật hoạt hình

13. Cleveland - Family Guy:

ảnh người giống nhân vật hoạt hình,sự trùng hợp,nhân vật hoạt hình