Hồ Vân Anh
4 năm trước

Ngày ấy - bây giờ của 24 trò chơi điện tử kinh điển

Dù bạn là ai thì tôi tin rằng bạn sẽ biết ít nhất 1 trong số 24 game này. Một trò chơi điện tử sẽ không bao giờ chết, có chăng chúng sẽ thay đổi về giao diện và rồi sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa.

Dù bạn là ai thì tôi tin rằng bạn sẽ biết ít nhất 1 trong số 24 game này. Một trò chơi điện tử sẽ không bao giờ chết, có chăng chúng sẽ thay đổi về giao diện và rồi sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. 

1. Mario Kart vào năm 1992, so với bây giờ

Ngày trước

Mô tả hình ảnh

Và hiện tại

Mô tả hình ảnh

2. Call of Duty trong năm 2003, so với bây giờ

Năm 2003

Mô tả hình ảnh

Và bây giờ..

Mô tả hình ảnh

3. Grand Theft Auto vào năm 1997, so với bây giờ

Mô tả hình ảnh

4. Super Mario Bros vào năm 1985, so với bây giờ

Mô tả hình ảnh

và bây giờ

Mô tả hình ảnh

5. Diablo trong năm 1996, so với bây giờ

Ngày trước.......

Mô tả hình ảnh

Hiện tại

Mô tả hình ảnh

6. Pokémon vào năm 1996, so với bây giờ

Năm 1996

Mô tả hình ảnh

và hiện tại 

Mô tả hình ảnh

7. Madden NFL năm 1988, so với bây giờ

Mô tả hình ảnh

8. The Sims vào năm 2000, so với bây giờ

Mô tả hình ảnh

9.Game Chiến trường vào năm 2002, so với bây giờ

Mô tả hình ảnh

Bây giờ!!!

Mô tả hình ảnh

10. The Elder Scrolls và Skyrim vào năm 1994, so với bây giờ

Ngày trước..
Mô tả hình ảnh

và bây giờ

Mô tả hình ảnh

11. Halo vào năm 2001, so với bây giờ

Mô tả hình ảnh

và bây giờ

Mô tả hình ảnh

12. Need For Speed vào năm 1994, so với bây giờ

Mô tả hình ảnh

và bây giờ

Mô tả hình ảnh

13. Super Smash Bros vào năm 1999, so với bây giờ

Ngày trước

Mô tả hình ảnh

Và bây giờ

Mô tả hình ảnh

14. Final Fantasy vào năm 1987, so với bây giờ

Mô tả hình ảnh

và hiện tại

Mô tả hình ảnh

15. Street Fighter vào năm 1987, so với bây giờ

Ngày trước

Mô tả hình ảnh

Và hiện tại

Mô tả hình ảnh

16. Tomb Raider vào năm 1996, so với bây giờ

Ngày trước

Mô tả hình ảnh

Bây giờ

Mô tả hình ảnh

17. Game Civilization vào 1991 so với bây giờ

Mô tả hình ảnh

18. Metal Gear vào năm 1987 so với bây giờ

Năm 1987

Mô tả hình ảnh

Và hiện tại

Mô tả hình ảnh

19. Creed Assassin năm 2007, so với bây giờ

Mô tả hình ảnh

và bây giờ

Mô tả hình ảnh

20. Star Wars: Chiến trường năm 2004, so với bây giờ

Ngày trước

Mô tả hình ảnh

và hiện tại

Mô tả hình ảnh

21. Zelda năm 1986, so với bây giờ

Năm 1986

Mô tả hình ảnh

Và bây giờ

Mô tả hình ảnh

22. Warcraft năm 1994, so với bây giờ

Mô tả hình ảnh

Và hiện tại ...

Mô tả hình ảnh

23. Mortal Kombat năm 1992, so với bây giờ

Năm 1992

Mô tả hình ảnh

Và hiện tại 

Mô tả hình ảnh

24. Mario Party năm 1998, so với bây giờ

Vào năm 1998

Mô tả hình ảnh

Và hiện tại

Mô tả hình ảnh

Chủ đề chính: #các_trò_chơi_điện_tử_kinh_điển

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn